Technasium leerlingen ronden project 'Veilig door de wijk' af met presentatie

Woensdagochtend hebben leerlingen van het Technasium van het Niftarlake College het project “Veilig door de wijk” in Pauwenkamp afgerond. Doel van het project is verkeersoverlast in relatie tot de school te beperken en de veiligheid te vergroten. Vol enthousiasme hebben de leerlingen de uitkomsten van hun onderzoeken gedeeld met wethouder Pieter de Groene en wijkagent Jan van der Steeg. Ook vertegenwoordigers van de wijkcommissie Pauwenkamp en de Gebiedsregisseur waren aanwezig bij de presentaties.

Er waren acht groepen met elk een aantal goede oplossingen. “Zeer verrassend en deels zeker uitvoerbaar”, was het commentaar van de wethouder De Groene. De aanbevelingen van de leerlingen worden betrokken bij de uitkomsten van het onderzoek dat de gemeente in samenwerking met de wijkcommissie, de school en de wijkagent had uitgezet bij alle inwoners van de wijk Pauwenkamp.

Medio februari zullen alle bewoners van Pauwenkamp de uitkomsten van beide onderzoeken ontvangen en wordt aansluitend gekeken welke maatregelen er mogelijk zijn om de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk te vergroten. Samen met de leerlingen van de school zal een vervolg worden gegeven aan dit project.