Aantal storingen geen reden voor gemeentelijke alarmbellen brug Nigtevecht

Volgens de gemeente Stichtse Vecht is de veiligheid niet in het geding wanneer er storingen optreden bij de brug in Nigtevecht. Inmiddels is het bedieningsprotocol van de brug en procesafspraken over alarmering van de meldkamer bij een eventuele storing aangescherpt. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht - RTV Utrecht).

Begin mei van dit jaar werd bekend dat de inwoners van Nigtevecht defecten aan de ophaalbrug in Nigtevecht ‘spuugzat’ zijn. Voor fractievoorzitter Wim Ubaghs van BVNL was de berichtgeving reden bestuurlijk aan de bel te trekken: ‘Kan de gemeente ons garanderen dat de inwoners van Nigtevecht nog wel veilig zijn.’ Een direct antwoord werd door het college van B&W niet gegeven maar alarmbellen gaan op het gemeentekantoor niet af. Er is contact met Waternet en aangescherpte protocollen moeten de veiligheid garanderen.

Volgens inwoners in Nigtevecht gaat de ophaalbrug regelmatig in storing en staat soms de brug urenlang open. Met het aantal toenemende defecten maken de inwoners in de noordelijke kern van Stichtse Vecht zich zorgen omdat er niet voor een andere route gekozen kan worden.

Politieke vragen BVNL

In antwoorden op de door BVNL gestelde vragen stelt de gemeente dat er nieuwe afspraken zijn gemaakt: ‘De gemeente staat in nauw contact met Waternet over de storingen van de brug bij Nigtevecht. Er heeft een analyse plaatsgevonden van de storingen in de voorbije periode. De oplossingen richten zich op de techniek en de organisatie rondom het bedienen, gebruiken en onderhouden van de brug. Enkele voorbeelden hiervan zijn een aanscherping van het bedieningsprotocol van de brug en procesafspraken over alarmering van de meldkamer bij een eventuele storing.’

Zorgen over veiligheid

Ubaghs van BVNL uitte in zijn vragen zijn zorgen over de inzet van veiligheidsdiensten bij calamiteiten en de consequentie daarvan voor de algehele veiligheid voor de inwoners van het dorp. Volgens de gemeente is die veiligheid niet in het geding en worden er in het geval van een defecte brug maatregelen getroffen: ‘In de periode juli 2021 – mei 2023 zijn er 12 storingen geweest waarbij de brug gestremd was waarvan vier storingen in 2023. De brug wordt jaarlijks ongeveer 2100 keer bediend. De langste storing in 2023 duurde 20 minuten. De kans dat dit in de tijdspanne samenvalt met een uitruk van de brandweerpost Nigtevecht is klein. Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn, dan wordt de brandweerpost Weesp gealarmeerd. Dit geldt ook voor de andere hulpdiensten. Bij een gestremde brug zal de meldkamer ten tijde van een incident via het zogenaamde geïntegreerd meldkamer systeem (GMS) het dichtstbijzijnde hulpdienstvoertuig aan de juiste kant van het water alarmeren.’


Meer nieuws