ALDI gaat uitbreiden op bestaande locatie in Breukelen

De ALDI in Breukelen wil al jaren uitbreiden. De Duitse grootgrutter heeft binnen het huidige bestemmingsplan een oplossing gevonden om uit te breiden door de voormalige winkel van van Colors@home bij de huidige supermarkt te betrekken. Op 15 april 2022 is een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van de supermarkt; de aanvraag betreft een reguliere procedure.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Bij de vergunningaanvraag zijn het gebruik en de activiteit bouwen getoetst. Geoordeeld is dat het gebruik en het (ver)bouwen passend zijn in het door de raad vastgestelde bestemmingsplan. Gelet op de bebouwing- en gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan, bestaan geen belemmeringen om de vergunning te verlenen. Bij de uitbreiding van de supermarkt naar het naastgelegen pand is aangetoond dat voldoende parkeervoorzieningen aanwezig zijn.'

Gemeente Stichtse Vecht vervolgt: 'De welstandcommissie heeft positief geadviseerd op de wijzigingen van de gevelindelingen. Het laden en lossen blijft op de zelfde locatie plaatsvinden. Om medewerking te verlenen zijn wel een aantal voorwaarden gesteld met betrekking tot afval en opslag; deze dienen inpandig opgenomen te worden. Verder mogen de bestaande gevelopeningen niet dichtgezet of afgeplakt worden.'