Algemene beschouwingen in Stichtse Vecht

Op dinsdag 8 november vergadert de raad over de programmabegroting 2023 en het meerjarenperspectief; kortom de Algemene Beschouwingen in Stichtse Vecht. 

Gemeenteraadsleden komen bij elkaar om te luisteren naar alle fractievoorzitters voor een beschouwing op de programmabegroting van 2023 en het meerjarenperspectief voor de komende jaren. Door middel van moties en amendementen krijgen de partijen de mogelijkheid om aanpassingen in het beleid door te voeren. Kortom een interessant avondje lokale politiek.Kijk dinsdag 8 november vanaf 19.10 naar naar Rondom de Raad op de kanalen van RTV Stichtse Vecht.

In de uitzending van Rondom de Raad van dinsdag 1 november jongstleden schetste wethouder Wisseborn een zorgelijke financiële situatie met name in 2026.