‘Als dat waar is, dan hebben ze echt boter op het hoofd’

Dinsdagavond 1 juni wordt de politiek bijgepraat over transitievisie 'Warmte' waarbij het doel is alle gebouwen in Stichtse Vecht van het gas af te koppelen. De Rijksoverheid heeft op landelijk niveau bepaald dat gebouwen in Nederland in 2050 niet meer gebruik mogen maken van aardgas: ‘Met koken op gas en het verwarmen van uw huis met aardgas stoot u CO2 uit. De Rijksoverheid wil dat Nederland in 2050 geen CO2 meer uitstoot. Dit is nodig vanwege de verandering van het klimaat.’

Politiek wordt bijgepraat
Als onderdeel van de klimaatroute naar 2050 wordt de lokale politiek op 1 juni bijgepraat over de lokale transitiewarmtevisie. In deze visie staat omschreven welke alternatieven voor warmte er worden aangeboden aan particulieren, huurders, bedrijven en maatschappelijke instelingen die gebouwen gebruiken, bezitten en /of in eigendom hebben. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Het doel is het opstellen van een warmtevisie waarmee we laten zien hoe we stap voor stap alle gebouwen in Stichtse Vecht van het aardgas kunnen afkoppelen.’ Volgens de gemeente kunnen collectieve oplossingen worden ondersteund met collectieve maatregelen.

Kritiek op social media
De berichtgeving van de lokale media over de inhoud van de informatieve commissie leidde tot de nodige kritiek vanuit inwoners op social media over de plannen. Daaruit blijkt dat de draagkracht voor de plannen nog ver weg is en zorgt er tevens voor dat de klimaattransitie één van de belangrijkste issues zal zijn van komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

Op bijvoorbeeld de facebookpagina van Bewoners Stichtse Vecht zijn de reacties niet mals: ‘Wat belachelijk, helemaal niet van het gas af. Landen om ons heen gaan juist over op gast’. En: Als dat waar is, dan hebben ze echt boter op het hoofd.’ Een andere inwoner: ‘Laat de mensen zelf bepalen over gas of niet. Er zijn belangrijkere zaken te regelen zoals woningen en de groenvoorziening.’ En: ‘Totaal blind voor de landelijke resultaten tot nu toe, kansloos gedoe.’

Landelijk beleid
De keuze van de overheid om landelijk van het gas af te gaan heeft als oorzaak de CO2-uitstoot bij het gebruik van gas, de niet oneindige voorraad van aardgas, het veroorzaken van schade door de aardgaswinning in Groningen en het besluit van het kabinet om de gaswinning zo snel mogelijk geheel af te bouwen. Oplossingen worden gevonden in stadswarmte, een warmtepomp, groen gas of alternatieve energie. In nieuwbouwwoningen worden geen gasaansluitingen meer gerealiseerd een geen gasgestookte cv-ketels meer geplaatst. Nieuwbouwwoningen worden voorzien van duurzamere installaties voor opwekking van energie.

Informatieve commissie live te volgen
De politiek wordt vanavond bijgepraat over de stappen die worden gezet om te komen tot een warmtevisie. De politieke discussie en uiteindelijke besluitvorming van de lokale plannen zal op een later moment plaatsvinden. Omdat de vergaderingen van de gemeente Stichtse Vecht vanwege corona online plaatsvinden, is de informatieve commissie online te volgen.