Subsidie voor opknappen sportvelden - beheer in handen van sportverenigingen

Er komt alsnog een subsidie voor alle sportvelden die de komende jaren aan vervanging toe zijn en die in de toekomst aan de sportverenigingen in beheer worden gegeven. Gemeente Stichtse Vecht: 'Met het bedrag kunnen de verenigingen hun velden opknappen. De gerenoveerde velden geven een goede start wanneer de verenigingen zelf verantwoordelijk worden voor onderhoud en vervanging. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad.'

We willen het beschikbare geld zo goed mogelijk verdelen over alle buitensportverenigingen. In de oude situatie was dit ongelijk verdeeld; een overblijfsel uit de tijd van de 3 gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. Dat wordt met dit voorstel opgelost.

• Wethouder Veneklaas (CDA)

Met name de voetbalverenigingen in Stichtse Vecht stuurden eerder brandbrieven en gaven aan zich grote zorgen te maken voor de consequenties van het voorgenomen besluit. Gemeente Stichtse Vecht daarover: 'We beseffen dat deze nieuwe verdeling voor een aantal verenigingen gevolgen heeft. Sommige verenigingen krijgen meer en andere minder dan ze gewend waren van hun voormalige gemeente. Vooral de voetbalverenigingen maken zich zorgen. Ze zijn bang dat ze met hoge kosten te maken krijgen als zij in de toekomst hun veld moeten vervangen. Met de subsidieregeling voor vervanging van de velden geven we verenigingen een goede start in de nieuwe situatie.'

Het college van B&W legt het plan voor aan de gemeenteraad. Het voorstel is opnieuw doorgerekend door een onafhankelijk bureau. De raad is bijgepraat over deze doorrekening op 20 april 2021. De raadscommissie Sociaal Domein spreekt op dinsdag 15 juni 2021 over het voorstel. Op dinsdag 6 juli 2021 wordt het behandeld in de raad. De behandeling in de raad is live te volgen bij RTV Stichtse Vecht.