Alternatieve toerit Zuilense Ring nog steeds onderwerp van gesprek

In het najaar van 2021 zou er meer duidelijkheid komen over de haalbaarheid van de alternatieve toerit naar de Zuilense Ring. Die duidelijkheid is er begin oktober nog niet. Maar; partijen zijn nog steeds goed met elkaar in gesprek. Focus is nog steeds realisering van de alternatieve oprit.

Er is nog geen duidelijkheid te geven over de komst van de alternatieve oprit. Wanneer wel is nog onbekend. Gemeente Stichtse Vecht in een reactie op vragen van RTV Stichtse Vecht: 'De gesprekken met de ontwikkelaar en de provincie over de alternatieve toerit naar de N230 lopen nog, we zijn in goed overleg met elkaar. De focus van de gesprekken is: hoe kunnen we een alternatieve, verkeersveilige toerit realiseren?'