Arjan Kroon nieuwe voorzitter stichting RTV Stichtse Vecht

Sinds 1 februari heeft de lokale publieke media-instelling RTV Stichtse Vecht een nieuw bestuur. Conform de statuten van de stichting is het huidige bestuur afgetreden. Arjan Kroon heeft de voorzittershamer van Eric Loman overgenomen.

Op 19 december 2023 heeft de gemeenteraad van Stichtse Vecht het advies van het college van B&W opgevolgd om RTV Stichtse Vecht voor de komende jaren aan te wijzen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente. In de komende jaren staan er verschillende veranderingen op de planning. Er moet een nieuw lokaal omroepbestel van start gaan, waarbij de rijksoverheid in plaats van financiering vanuit het gemeentefonds zal zorgen voor een basisbekostiging voor lokale publieke omroepen. Dit biedt omroepen meerjarige zekerheid over hun financiering en een onafhankelijkere positie ten opzichte van gemeenten. Daarnaast werkt de brancheorganisatie NLPO aan de vorming van streekomroepen, waarbij het huidige systeem van één lokale omroep per gemeente plaatsmaakt voor een regionaal stelsel met 80 streekomroepen.

Eric Loman, voormalig voorzitter van RTV Stichtse Vecht, geeft aan dat achter de schermen gesprekken plaatsvinden met de NLPO, RTV Ronde Venen en de gemeente Stichtse Vecht om te komen tot een streekomroep in de toekomst. Hij is ervan overtuigd dat met een ervaren mediaman zoals Arjan Kroon de stichting, samen met de hoofdredactie en vrijwilligers, deze veranderingen succesvol zal doorstaan.

Arjan Kroon heeft aanzienlijke ervaring in de media. Hij heeft jarenlang als freelance cameraman/journalist gewerkt voor diverse landelijke omroepen en mediaproducties, waaronder KRO Reporter, Zembla en Kruispunt. Kroon was eerder hoofdredacteur van RTV Stichtse Vecht, waar hij werkte aan de transformatie naar online zichtbaarheid. Daarnaast was hij commissie- en raadslid namens Maarssen 2000. De afgelopen jaren heeft Kroon gewerkt in verschillende functies bij de Hogeschool Utrecht en is op dit moment stagecoordinator en externe contacten Instituut voor Media bij diezelfde Hogeschool. Kroon kijkt ernaar uit om, naast zijn rol als vrijwilliger binnen de redactie, ook bestuurlijk actief te zijn bij deze prachtige omroep in Stichtse Vecht. Hij is trots op de rol die de omroep vervult in Stichtse Vecht en ziet uit naar de samenwerking om de noodzakelijke schaalvergroting en professionaliseringsslag van de lokale omroep naar een streekomroep met RTV Ronde Venen te realiseren.