Asbest aangetroffen bij sloop Broeckland College

Het Breukelse Broeckland college wordt gesloopt en maakt plaats voor een spiksplinternieuw gebouw. Het nieuwe Broeckland College is naar verwachting gereed na de herfstvakantie in 2024. Er moet langer gebruik worden gemaakt van de tijdelijke leslokalen omdat er bij de sloop van het oude gebouw asbest is aangetroffen. Een gecertificeerd bedrijf heeft het asbest inmiddels verwijderd. (Visual van het nieuwe Broeckland College in Breukelen)

Tijdelijke leslokalen

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Dit voorjaar zijn tijdelijke lokalen geplaatst op de huidige locatie van de school en nabij de Stinzenhal. Naast de Stinzenhal ontstond namelijk ruimte voor tijdelijke leslokalen omdat de handbalvereniging, in plaats van het asfaltveld, een kleiner beachhandbalveld in gebruik nam.’ De tijdelijke huisvesting heeft geen consequenties voor de sportverenigingen.'

Door netcongestie was echter onvoldoende stroom beschikbaar voor de tijdelijke lokalen. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Daarom moest hier een aggregaat worden geplaatst. De theorielessen vinden nu plaats naast de Stinzenhal. De praktijkvakken blijven op de huidige locatie.’

Sloop en planning

De sloop van het huidige Broeckland College is in volle gang. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Bij de sloop is asbest aangetroffen. Hierdoor is de sloop vertraagd. Een gecertificeerd bedrijf heeft het asbest inmiddels verwijderd. Het nieuwe Broeckland College is naar verwachting gereed na de herfstvakantie (2024). Dat betekent dat leerlingen en docenten de tijdelijke leslokalen langer moeten gebruiken dan aanvankelijk gedacht.’

Uitvoering ontwerp past in beschikbare budget

De meerkosten (voor het plaatsen van de aggregaat en het verwijderen van het asbest) passen binnen het beschikbare budget. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Het is dus financieel nog steeds haalbaar om het ontwerp uit te voeren inclusief duurzaamheidstoepassingen zoals het sedumdak en de fietsenkelder.'


Meer nieuws