Asfaltonderzoek op het Zandpad

Als voorbereiding op de aanleg van de vijf pilots op het Zandpad tussen Nieuwersluis en Maarssen, zijn proefboringen gedaan. Tijdens de boringen zijn er verschillende verhardingen onder het asfalt geconstateerd. (Foto gemeente Stichtse Vecht).

De informatie vooruitkomend uit het asfvaltonderzoek is voor de gemeente belangrijk voor de verdere uitwerking en inrichting van de pilots. De gemeente ziet toekomst in de vorm van een ‘fietsstraat plus’ waarin de inrichting van de weg wordt aangepakt. Middels vijf verschillende pilots op specifieke locaties aan het Zandpad worden een aantal ideeën uitgevoerd. De keuze om met pilots te gaan werken is bewust gemaakt. Volgens de gemeente kunnen daardoor zichtbare effecten worden gemeten en wordt er geleerd van de praktijk zodat dat uiteindelijk leidt tot een betere eindinrichting van het Zandpad. Het is ook mogelijk dat de individuele pilots leiden tot een vaste situatie vanaf 2026.

Begin van dit jaar berichtte wij u over de stand van zaken van de plannen rondom het Zandpad. Naast de fietsstraat plus komt ook het jaagpad weer terug.


Meer nieuws