Terugblik op gemeenteraadsvergadering Stichtse Vecht

Terugblik op gemeenteraadsvergadering Stichtse Vecht

Een kleine overzichtelijke agenda voor de gemeenteraadsvergadering van 8 juni. Zo werd bv de heer Fiscalini, wonende te Maarssen, benoemd als commissielid voor de fractie van Het Vechtse Verbond. 

De raad nam drie hamerstukken aan. De subsidieregeling afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken wordt aangepast en de ontwerpjaarrekening 2020 en ontwerpbegroting van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden en Plassenschap Loosdrecht werd aangenomen.

Na commissie, raad en weer commissie gaf de gemeenteraad van Stichtse Vecht een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af voor een aantal onderdelen voor een perceel in Nieuwersluis. Dat leverde de nodige emotie op in de raad.

De motie Vlottrekken werkzaamheden Herenweg / Gageldijk van Samen Stichtse Vecht, GroenLinks en Het Vechtse Verbond haalde het niet. De raad nam in meerderheid genoegen met de door wethouder van Liempdt aangekondigde audit.

De motie 'Orange the World, Orange Stichtse Vecht’ werd wel aangenomen. Hierdoor kiest Stichtse Vecht voor een krachtig lokaal signaal als onderdeel van de internationale campagne voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen en meisjes.

Van de gemeenteraadsvergadering van 8 juni is een kleine samenvatting gemaakt. 

De integrale uitzending van Rondom de Raad op 8 juni jongstleden is in zijn geheel en integraal terug te zien.