Baggeren in Maarssenbroek is afgerond

Het baggerproject in Maarssenbroek is klaar. Zo’n 26 kilometer water (ruim 21 hectare) en 1.600 strekkende meter aan duikers zijn weer schoon. In totaal is 57.000 m3 aan bagger verwijderd uit de sloten en watergangen. Dat is goed nieuws voor de waterkwaliteit, het waterleven en voor de inwoners van Maarssenbroek. (Foto gemeente Stichtse Vecht)

Grote klus van 11 maanden

Wethouder Frank van Liempdt is wethouder water en wijkwethouder van Maarssenbroek: ‘In goede samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en aannemer Baars hebben we een grote klus geklaard. De werkzaamheden hebben 11 maanden geduurd, en daar is anderhalf jaar voorbereiding aan voorafgegaan. Het resultaat mag er zijn: het water in Maarssenbroek is opgeknapt en daarmee een aanwinst voor de wijk.’

Water weer schoon

Nu het teveel aan bagger is verwijderd, wordt het water weer helder omdat er geen slib meer op wervelt. Daarnaast zullen de temperatuur en het zuurstofgehalte in het water minder schommelen. Er ontstaat dan een gezond watersysteem, waarin verschillende waterdiertjes, vissen en planten nu weer goed kunnen gedijen. De planten die verwijderd zijn tijdens de werkzaamheden zullen snel weer aangroeien.

Overig afval

Tijdens de werkzaamheden is overigens niet alleen bagger verwijderd. Er kwam ook zo’n 280 ton bouw- en sloopafval boven water, 10 ton ijzer (waaronder winkelwagens en fietsen) en 150 ton dikke wortelstokken van de gele plomp.

Wat is er met de bagger gebeurd

Bagger ontstaat uit bodemmateriaal, bladeren en andere plantenresten. De schone bagger, ruim 32.000 kubieke meter, is via een pijpleiding of met kiepkarren naar een tijdelijk weilanddepot gebracht in de polder ten noordwesten van Maarssenbroek. De bagger kan daar indrogen en wordt daarna verspreid over het weiland. Het weiland kan dan weer worden ingezaaid. De boer ontvangt een vergoeding voor gederfde inkomsten van het gewas. De bagger die niet schoon genoeg was, is met vrachtwagens afgevoerd naar een erkende verwerker.