Baggeren Loosdrechtse Plassen van start

Vandaag is het baggeren van de 1tot en met de 5Loosdrechtse Plas officieel van start gegaan. Bestuurders van gemeenten, provincie en waterschap Amstel, Gooi en Vecht zetten gezamenlijk een kraan in werking waarna de eerste schep bagger werd geschept. Namens Stichtse Vecht was wethouder Wisseborn aanwezig. Tot medio 2024 wordt er ongeveer 115.000 m3 bagger uit de plassen gehaald. De baggeropgave is een van de grootste projecten binnen de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. (Op de foto Cees Loggen, gedeputeerde provincie Noord-HollandArjan van -  Rijn, dagelijks bestuurders Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Arjan Wisseborn - wethouder Stichtse VechtEls Kruit - wethouder gemeente Wijdemeren)

Het baggeren is nodig voor de bevaarbaarheid van de plassen en draagt bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit van het plassengebied. Er wordt gebaggerd tot een maximale diepte van 2,0 meter (-3,2 m NAP) en voor de Oostelijke Drecht is dit tot een diepte van 1,7 meter (-2,9 m NAP). Er wordt alleen bagger verwijderd, de vaste bodem wordt in stand gehouden. 

Werkzaamheden 

Beens Dredging B.V. voert dit werk uit in opdracht van de provincie Noord-Holland. Een kraan op een ponton in de plas laadt de bagger in zogenaamde ‘beunbakken’ die naar de overslaglocatie aan de Muyveldsche Wetering gaan. Daar wordt de bagger met behulp van een grondpers richting perceel Mijnden Zuidwest gepompt, waar het te drogen wordt gelegd. 

Circulair 

De overtollige bagger is van goede kwaliteit. Eenmaal droog ontstaat er nieuwe grond, die vervolgens weer gebruikt kan worden. Deze circulaire manier van verwerken is mogelijk omdat grondeigenaren ter plaatse hun medewerking willen verlenen. Daar de bagger niet vervoerd hoeft te worden naar depots in de regio, worden extra transportbewegingen voorkomen. Veiliger voor de omgeving en beter voor het milieu. 

Weinig hinder verwacht 

Er zijn maatregelen getroffen waardoor de werkzaamheden waarschijnlijk weinig overlast veroorzaken. Ook wordt rekening gehouden met flora en fauna. Er wordt geen extra golfslag verwacht – wat van belang is voor eigenaren van legakkers - en geen extra hinder wat betreft leefbaarheid. Bewoners en recreanten kunnen zwemmen en varen op de plassen zoals ze gewend zijn. Alleen het werkgebied zelf is niet toegankelijk; dat wordt aangegeven met boeien. 

Wekelijks spreekuur

Vanaf 29 november 2022 is er iedere dinsdag van 15.00 uur tot 16.00 uur een (open) spreekuur in de bouwkeet naast de voormalige NH-kerk aan de Oud-Loosdrechtsedijk 230 in Loosdrecht. De betrokken omgevingsmanagers zijn aanwezig om tekst en uitleg te geven bij het werk, eventuele meldingen op te nemen of vragen te beantwoorden.