Bankje bij oorlogsmonument Portengen geplaatst

Burgemeester Ap Reinders onthulde 4 mei jongstleden het oorlogsmonument nabij Portengen 72. Dit monument doet het buurtschap herinneren aan het vliegtuig dat op 27 april 1943 naar beneden gehaald werd boven Portengen.

Bij die gelegenheid beloofde de burgemeester een mooi gratis gemeentebankje. Door omstandigheden en misverstanden heeft het een half jaar geduurd voor het bankje geplaatst werd. Maar nu staat het er en Willem Boele die zich zo ingezet heeft om het bankje geplaatst te krijgen, ging er als een van de eersten even zitten.


Meer nieuws