RTV Stichtse Vecht

‘Barmhartigheid en de menselijke maat’ centraal in werkconferentie kerken Stichtse Vecht

Zaterdag 19 november jl. vond in de Verrijzeniskerk in Maarssenbroek de 10e diaconale werkconferentie van kerken in Stichtse Vecht plaats. De organisatie van deze conferentie was dit keer een samenwerking vanuit de r.k. geloofsgemeenschappen H.Hart in Maarssen en de Verrijzenis in Maarssenbroek. 

Het thema dit jaar was ‘Barmhartigheid en de menselijke maat’, geïnspireerd door de acht ‘werken van barmhartigheid’ waarvan er zes in de bijbel terug te vinden zijn: de zorg voor hongerigen, dorstigen, naakten, vreemdelingen, zieken en gevangenen. Zorg voor de doden werd in de Middeleeuwen toegevoegd, zorg voor onze aarde nog recent door paus Franciscus.

Elk van de inleiders had een relatie tot één van deze werken van barmhartigheid, zodat een gevarieerd en daardoor aantrekkelijk programma te beluisteren viel. 

Of het nu wethouder Karin van Vliet van de gemeente Stichtse Vecht was die ontmoeting en samenwerking binnen het sociaal domein bepleitte in haar inleiding of vertegenwoordigers van de voedselbank Stichtse Vecht die 373 monden voedt, de Kledingbank Stichtse Vecht die voor een paar euro mensen ‘eigentijds’ kleedt, “De Thuisgevers” die opvang van vluchtelingen vergemakkelijkt, de extra aandacht voor (eenzame) zieken, het respect voor het begraven van doden of onze polderwachter die ons indringend toesprak over de zo noodzakelijke zorg voor de aarde. Al deze inleiders straalden grote betrokkenheid en bevlogenheid uit, zo kenmerkend voor barmhartig gedrag.

Na de acht inleidingen konden de aanwezigen in informele kleine groepen nader in gesprek gaan met de inleiders. Deze mogelijkheid van persoonlijk contact werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd en ervaren als een nuttige aanvulling op de acht inleidingen. Er werd dan ook druk gebruik van gemaakt. Al met al een heel geslaagde ochtend. Frank van der Weegen, dagvoorzitter, kon de dag dan ook afsluiten met een dankwoord aan ieder die aan de werkconferentie een bijdrage heeft geleverd. Breukelen meldde zich spontaan aan om volgend jaar het organisatiestokje van Maarssen/Maarssenbroek over te nemen. Onder het genot van een broodje en een drankje werd daarna nog druk verder gepraat. Tot ziens dus in Breukelen in 2023.