Begin het nieuwe jaar sportief - Vitaal Café in Breukelen

Vitaal Stichtse Vecht organiseert op donderdag 26 januari a.s. het Vitaal Café in Breukelen voor alle verenigingen en sportaanbieders, organisaties uit de maatschappelijke sector, wijkcommissies en natuurlijk de inwoners van alle kernen, om te verbinden en om samen activiteiten te bedenken om Stichtse Vecht op alle manieren vitaal te maken en te houden. 

Voor vitale en gezonde inwoners

Vitaal Stichtse Vecht wil ervoor zorgen dat inwoners van Stichtse Vecht nog gezonder gaan leven. Dat doen zij door het organiseren van diverse activiteiten en initiatieven. Voorbeelden zijn informatiebijeenkomsten over geld, taal en beweeglessen en een training voor vrijwilligers van verenigingen om eenzaamheid te herkennen en bespreekbaar te maken. Vitaal Stichtse Vecht is een groep mensen (vrijwilligers en professionals) die op welke manier dan ook betrokken zijn bij verenigingen, sportaanbieders, de maatschappelijke sector, of als inwoner van Stichtse Vecht interesse hebben in een van de thema's. 

Sporten, bewegen en voorkomen van problemen

De thema’s waar Vitaal Stichtse Vecht aan werkt hebben te maken met sporten, bewegen, het voorkomen van problemen zoals schulden en middelengebruik, eenzaamheid en het verbeteren van gezondheid. In verschillende teams denken vrijwilligers samen met professionele organisaties zoals bv. Leef en Stichting Welzijn en sportaanbieders na over activiteiten die hieraan bijdragen. Voor het uitvoeren van de activiteiten is budget beschikbaar, dat landelijk wordt verdeeld over gemeenten voor de uitvoering van de Sport- en Preventieakkoorden. Vitaal Stichtse Vecht kan zelfstandig beslissen aan welke activiteiten geld wordt toegekend. 

Verbinding

Door de diverse beperkingen tijdens de afgelopen 2 jaar, was het lastig om daadwerkelijk aan de slag te gaan om gezamenlijk activiteiten te organiseren. Ook is er veel veranderd bij verenigingen en organisaties qua bemensing. We merken hierdoor dat het belangrijk is aandacht te geven aan het verbinden van alle betrokken partijen om van daaruit samen leuke en zinvolle activiteiten te organiseren. Daarom nodigen wij iedereen, en in het bijzonder onze inwoners, van harte uit om zich aan te melden voor het Vitaal Café op donderdag 26 januari. Tijdens deze avond willen we jullie uitdagen om met elkaar in gesprek te gaan over diverse onderwerpen, onder leiding van een gespreksleider uit de sportwereld. Het doel van deze avond is om partijen aan elkaar te verbinden om zo samen tot ideeën te komen voor activiteiten die bijdragen aan een vitaal klimaat in Stichtse Vecht. 

Het Vitaal Café vindt plaats in locatie 4-in-1 in Breukelen en start om 19.30 uur met inloop, om 20 uur de aftrap en we sluiten rond kwart voor 10 af met een drankje waarbij nog ruimte is om verder te praten met nieuwe contacten. In verband met de voorbereidingen van het Vitaal Café verzoeken we om je aan te melden via vitaalstichtsevecht@gmail.com