Behandeling bestemmingsplan De Vecht uitgesteld

De behandeling van bestemmingsplan De Vecht wordt uitgesteld tot er een aangepast concept bestemmingsplan beschikbaar is. Volgens het college van B&W zorgde het aangepaste bestemmingsplan voor veel onduidelijkheid en verwarring. Het bestemmingsplan zou in delen door de commissie worden behandeld.

De indruk is gewekt dat er niets is gedaan met de zienswijzen, wat niet het geval is. Dit zou ook voor verwarring kunnen zorgen bij een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State.'

• College van B&W

De behandeling van het bestemmingsplan De Vecht is uitgesteld. Op 17 november (Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot en Loenen aan de Vecht), 22 november (Nieuwersluis, Nieuwer ter Aa, Breukelen en Kockengen) en 1 december (Maarssen-Dorp, Maarssenbroek, Tienhoeven / Molenpolder en Oud Zuilen). Het bestemmingsplan biedt een eenduidige regeling voor de gehele rivier de Vecht die ook goed is afgestemd met de regels van de provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap AGV. De behandeling van het plan was al eerder uitgesteld. 

 Gemeente Stichtse Vecht: 'Bij de stukken zit geen aangepast bestemmingsplan. Gebleken is dat dit voor veel onduidelijkheid en verwarring zorgt. De intentie was om de Nota zienswijze met Staat van wijzigingen te laten vaststellen door de gemeenteraad. En daarna op grond van de vastgestelde Staat van wijzigingen het ontwerp bestemmingsplan aan te passen tot vastgesteld bestemmingsplan. Hierdoor is de indruk gewekt dat er niets is gedaan met de zienswijzen, wat niet het geval is. Dit zou ook voor verwarring kunnen zorgen bij een eventuele beroepsprocedure bij de Raad van State.'

 College van B&W: 'Dit is voor het college aanleiding geweest om het presidium (de agendacommissie) te verzoeken om de behandeling van het bestemmingsplan te verdagen. Het wordt belangrijk gevonden dat de raad en belanghebbenden tijdens de vaststelling direct kunnen zien hoe het bestemmingplan eruit komt te zien als het is aangepast op grond van de Staat van wijzingen. De behandeling van bestemmingsplan De Vecht wordt uitgesteld tot er een aangepast concept bestemmingsplan beschikbaar is.'