Besluiten gemeenteraadsvergadering 6 en 7 juli

De raadsvergadering van 6 juli werd gehouden over twee avonden. Een groot aantal besluiten werden door de raad genomen. Een nieuw commissielid werd geïnstalleerd en de raad stond stil bij het overlijden van oud-wethouder Balemans. 

Raad staat stil bij overlijden Oud-wethouder Eric Balemans

Korte samenvatting raad 6 en 7 juli 2021

Spreekrecht over onderhoud buitensportvelden

Eén inwoner maakte gebruik van het spreekrecht en deed een beroep op de raad vanwege het achterstallige onderhoud van buitensportvelden. Een onderwerp dat al meerdere malen in commissies en raad is behandeld. Om op korte termijn de clubs behulpzaam te zijn diende GroenLinks, Samen Stichtse Vecht, Streekbelangen en Partij voor de Vrijheid een motie in om de uitvoering van achterstallig onderhoud van buitensportvelden op te starten. Gezien de complexiteit was meerderheid van de raad tegen behandeling en voor verwijzing naar de commissie. Dit tegen het zere been van fractieleider Albert Gemke van GroenLinks: ‘Er is echt noodzaak anders wordt het zo over de verkiezingen heen getild en dat gun je de clubs ook niet.’

Installatie commissielid

De heer Laskowski werd namens het CDA in de raad officieel geïnstalleerd als commissielid. 

Geen zinswijze ontwerpbegroting afvalverwijdering

De raad stemde in om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Utrecht. Onderwerp van discussie was de geadviseerde verhoging van kosten per ton afval. Dit als logisch gevolg van de kostenstijgingen in de voorgaande jaren per ton te verwerken afval. Volgens wethouder Klomps heeft dat geen gevolgen voor de kosten van afval voor de bewoners: ‘Het totale bedrag wat wij lokaal hebben begroot, gaat door deze verandering niet afwijken. De kosten voor inwoners stijgen niet’

Integraal Ruimtelijke Perspectief

Het concept ontwerp integraal ruimtelijk perspectief werd met kleine aanpassingen vanuit de raad aangenomen. De zienswijzen van de zestien betrokken raden vormen de basis voor het definitief IRP dat einde van dit jaar weer terugkomt in de gemeenteraad. Opmerkelijk was het standpunt van de PVV. Fractieleider Wim Ubaghs: ‘De gemeente handelt in strijd met het Unierecht en hoe langer de gemeente dit laat voortduren hoe groter de kans dat ze schadeplichtig zal zijn waaronder begrepen individuele bestuurders.’ Ubaghs refereerde aan een juridisch stuk van een advocaat. 

Overige besluitvorming

De jaarstukken 2020 werden goedgekeurd door de raad. Een ingediende motie van Samen Stichtse Vecht en het Vechtse Verbond om onder de noemer van ‘Raden in Verzet’ een brief te sturen aan het kabinet haalde het niet. Bij het bestemmingsplan Straatweg 76a werd ondanks het invliegen van diverse raadsleden de stemmen gestaakt. Het onderwerpt wordt volgende vergadering weer in stemming gebracht.  De raad stemde unaniem in met de voorgenomen fusie van de twee basisscholen in Nigtevecht. Daarover verscheen gisterenavond een artikel op deze website. Met het akkoord gaan van de raad met de wijziging van statuten door het bestuurlijk uittreden van de Ronde Venen uit WerkwijSS en het aannemen van de perspectiefnota Landbouw werden twee avonden van vergaderen afgerond.

Integrale uitzending Rondom de Raad 6 en 7 juli 2021