Bestemmingsplan Haarrijnweg 5 ligt ter inzage

Het nieuwe bestemmingsplan Haarrijnweg 5 moet het mogelijk maken om de voormalige locatie van het hondenpension in Maarssenbroek te ontwikkelen tot een woonwijkje met 17 woningen. 

Gemeente Stichtse Vecht: 'Het perceel Haarrijnweg 5 in Maarssenbroek is gelegen in het geldende bestemmingsplan “Maarssenbroek Woongebied” en heeft daarin een maatschappelijke bestemming. Het perceel was altijd in gebruik als hondenpension. Woningbouw op het perceel werd altijd voorzien. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad op 2 november 2021 het stedenbouwkundig plan, de ontwikkelstrategie en de grondexploitatie vastgesteld voor een woningbouwplan.'

Het plan omvat in totaal 17 woningen. Daarbij gaat het om zes zorgwoningen in de sociale verhuur, zeven woningen in het segment middenhuur en vier woningen voor de vrije verkoop.

De locatie van de voormalige hondenpension in Maarssenbroek

Inmiddels is dit plan uitgewerkt in een bestemmingsplan. Eerst heeft het concept bestemmingsplan ter inzage gelegen voor de vooroverlegpartners. Nu ligt het ontwerpbestemmingsplan vanaf vrijdag 29 september zes weken ter inzage voor zienswijzen. Na afloop van de zienswijzenperiode zal het plan, met inachtneming van de eventueel ingediende zienswijzen, ter besluitvorming aan de gemeenteraad  worden voorgelegd. Gemeente Stichtse Vecht: 'Wij verwachten dat het bestemmingsplan in de gemeenteraad van januari 2024 kan worden besproken.'