Bewoners ontevreden over openheid gemeente Stichtse Vecht

Alles is openbaar, tenzij…. De wet geeft aan dat de openbaarheid van publieke informatie van belang is voor de democratische samenleving. Tot eind vorige maand kon iedere burger ongeacht de reden via de wet openbaarheid van bestuur(WOB) overheidsinformatie opvragen. Nu loopt dat via de wet open overheid (WOO). In de praktijk is het met die transparantie in Stichtse Vecht volgens sommige inwoners slecht gesteld. Een lange adem van jaren en dreigen met de rechter als gevolg.

De wet openbaarheid van bestuur (WOB) gaat over naar de wet open overheid (WOO). Dit naar aanleiding van een landelijk initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks en D66 uit 2012. Met als doel overheden transparanter te maken en informatie makkelijker vindbaar voor iedereen. Begin deze maand, mei 2022, is de wet in werking getreden. Voor overheden voortaan, dus ook onze gemeente, de taak om documenten, verslagen, rapporten en wat al niet meer zo goed mogelijk te archiveren en vooral te publiceren. Dit in tegenstelling tot het WOB-verzoek waarbij de aanvrager zelf goed moest aangeven wat hij of zij zocht. Bij de gemeente lopen, aldus de woordvoerder van gemeente Stichtse Vecht, momenteel nog 11  WOB aanvragen waarvan er 8 over het wettelijke termijn van 2x 4 weken heen zijn.

Drie bewoners geven aan hoe hun ervaring in Stichtse Vecht is om aan informatie te komen.