Bewoners Zandpad zetten actie op tegen de gemeente

Bewoners aan de Driehoekslaan, Diependaalsedijk en het Zandpad in Maarssen hebben een nieuwe actie op touw gezet, ze hebben namelijk sinds kort eigen ontworpen protestborden in hun voortuin staan. De oorzaak van dit alles is dat de gemeente te veel woningen in de nieuwe wijk Zogwetering wil bouwen, en de vruchtensap-perserij Schulp aan het Zandpad in Breukelen wil laten uitbreiden.

Artikel gemaakt door: Sheadon Gunput en Wesley Koopman, studenten jaar 1 School voor Journalistiek Utrecht.

De gemeente is van plan om een nieuwe wijk te bouwen op het terrein waar nu het afvalstoffenstation en de rioolzuivering gevestigd is. Direct aan de rand van de wijk ‘Zogwetering’ in Maarssen-dorp.  Echter zijn de bewoners aan de Driehoekslaan, Diependaalsedijk en het Zandpad helemaal niet te spreken over dit idee van de gemeente, zo stelt Eric Verbeek voorzitter van de belangenvereniging Zogwetering. “We zijn niet tegen woningbouw op dit terrein op zich, maar wel tegen het grote aantal woningen en de hoogte ervan die de gemeente voor ogen heeft.

De genoemde straten zijn  smalle wegen waar een beperkte hoeveelheid verkeer overheen kan gaan. Om dan vervolgens hier een nieuwe woonwijk van deze omvang te bouwen is een bizar idee, het is namelijk nu al heel erg druk” aldus Verbeek.

Daarnaast speelt een voornemen om Schulp sap-perserij, gelegen  aan het Zandpad,  uit te laten breiden waardoor er een grote toename van met name zwaar vrachtverkeer zal ontstaan. Het zware vrachtverkeer veroorzaakt nu al de nodige trillingen aan de aanliggende woningen die veelal niet onderheid zijn. Gevolg: huizen met verzakkingen en scheuren. Hier heeft de gemeente geen onderzoek naar verricht.

Borden actie

De actie met de borden in de tuinen van de bewoners  is bedacht door Jurgen van Denderen. De gele borden met teksten als ‘Zandpad autoluw, NU’ en ‘Belet niet dat onze kinderen veilig kunnen spelen’ staan inmiddels door de hele wijk. De voorzitter van de belangenvereniging Eric Verbeek geeft aan: ‘De kloof tussen de politiek en de normale inwoners wordt alsmaar groter en groter. We voelen ons gewoon totaal niet gehoord. Alle politieke partijen vinden participatie en het betrekken van bewoners bij plannen een prioriteit. Handel daar dan ook naar.

Onderzoek

In opdracht van de gemeente heeft advies- en ingenieursbureau  Royal HaskoningDHV een onderzoek gedaan naar de huidige verkeerssituatie en hoe die zal zijn na het bouwen van de nieuwe woningen.  Omwonenden en belanghebbenden hebben op de onjuistheid en onvolledigheid van de door dit bureau opgeleverde rapportage gewezen. Tot op heden is er niets met die opmerkingen van omwonenden gebeurd. De bewoners hebben daarop zelf onderzoek laten doen door verkeersonderzoeksbureau Goudappel. Uit dit onderzoek blijkt dat door het bouwen van deze nieuwe wijk zo’n 955 meer verkeersbewegingen per etmaal ontstaan op wegvlakken waar geen extra verkeer kan plaatsvinden. Het onderzoek van de bewoners kent dezelfde  uitvraag als de gemeente en toch komen er uit het onderzoek van de bewoners andere conclusies!

Verbeek meldt: ‘En dan te bedenken dat het nu al ongelooflijk druk is. Laat staan als er 955 bewegingen bij komen per dag’. Al in 2018 werd er door de gemeenteraad Stichtse Vecht goedkeuring gegeven voor het aanleggen van een  fietsstraat om daarmee het Zandpad tussen Nieuwersluis en Maarssen autoluw te maken. Tot op heden is daar echter nog weinig van te zien.