Bezuinigingen 'vitale coalitie' teruggebracht tot 5 %

In de Kadernota 2022 stelt het college de raad financiële maatregelen voor, om de eerder opgelegde bezuiniging van 20% bij de Vitale Coalitie terug te brengen tot 5%.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Al jaren schiet de financiële bijdrage van het Rijk voor Wmo en Jeugdhulp tekort. Tegelijkertijd blijven de kosten toenemen, voornamelijk op het gebied van Jeugdzorg. Oorspronkelijk was het de bedoeling om meer dan 6 ton te bezuinigen bij de partners van het samenwerkingsverband ‘de Vitale Coalitie’, om deze kostenstijging op te vangen. Daardoor zou ook de preventieve hulp aan inwoners in meer kwetsbare situaties worden geraakt.'

Het plan om de besparingen te realiseren is opgesteld na een energieke en vruchtbare samenwerking met Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen, Kwadraad maatschappelijk werk, Handjehelpen, Welzijn Stichtse Vecht, Leef en het jongerenwerk van Jeugd-Punt (samen het samenwerkingsverband ‘de Vitale Coalitie’).

De partners van de Vitale Coalitie onderzochten de gevolgen van een bezuinigingen van respectievelijk 5, 10 en 20%. Dat vergt moed, kracht en inzicht en is een compliment waard.

• Wethouder Veneklaas (CDA)

Op basis van de drie bezuinigingsscenario’s heeft het college gekozen om 5% te bezuinigen op de preventieve hulp, in plaats van de oorspronkelijke 20%. Daarmee kan het college nog voldoende blijven inzetten op het voorkomen van zwaardere problematiek.

Het college heeft de volgende keuzes gemaakt voor de vijf partners van de Vitale Coalitie die de bezuiniging betreft:

1. Geen bezuiniging voor de bilbiotheek;
2. Er komt een bezuiniging van € 30.000 bij Jeugd-Punt waardoor de subsidie voor de sportcombinatiefunctionaris bij Jeugd-Punt stopt;
3. Er komt een bezuiniging van € 87.150 voor Welzijn Stichtse Vecht;
4. De subsidie voor de maatschappelijke stages en de Beursvloer stopt;
5. Er komt een bezuiniging van € 47.850 bij Kwadraad maatschappelijk werk.
6. Er komt geen bezuiniging voor Handjehelpen.

De gemeente gaat in totaal € 165.000 bezuinigen op de preventieve hulp. Dat is € 460.000 minder dan in het oorspronkelijke plan. Op deze manier blijft de preventieve hulp voor inwoners die dit het meest nodig hebben bestaan. Dat besloot het college in de vergadering van dinsdag 25 mei.

Het voorstel wordt naar verwachting behandeld in de commissievergadering van dinsdag 29 juni 2021 en naar verwachting op dinsdag 13 juli 2021 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.