Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh organiseren tentoonstelling rond EXODUS

Het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh nodigen dit najaar kunstenaars uit voor de Open Call EXODUS, naar de verzameling verhalen uit Bijbel, Thora en Koran. EXODUS biedt veel raakvlakken met urgente maatschappelijke thema’s zoals vluchten naar het ‘beloofde land’, slavernij en bevrijding, leiderschap en vertrouwen. Daarnaast biedt EXODUS raakvlakken met het spirituele thema van bevrijding.

Open call

Het hart van EXODUS is een groepstentoonstelling in het voormalig klooster van Buitenplaats Doornburgh bij Utrecht. De tentoonstelling komt tot stand via een Open Call:

Kunstenaars werkend in alle kunstdisciplines kunnen vanaf 1 september tot 15 november nieuw of bestaand werk insturen via www.exodus.nu. Alle inzendingen worden beoordeeld door de curerende commissie onder leiding van Yuki Kho.

Curerende commissie

De curerende commissie van EXODUS wordt gevormd door voorzitter Yuki Kho (cultuurjournalist, onder meer voor VPRO) en leden Raul Balai (kunstenaar en curator), Rikko Voorberg (theoloog en kunstenaar), Onno Zijlstra (filosoof en auteur), Carolien Croon (directeur Bijbels Museum) en Joanna van Dorp (directeur Buitenplaats Doornburgh). De commissie beoordeelt de werken op basis van artistieke kwaliteit, verbeeldings- en zeggingskracht, vakmatige uitvoering en op het vermogen om een breed publiek te inspireren.

Tentoonstelling online en groepstentoonstelling

Zestig inzendingen worden getoond in een online tentoonstelling vanaf oktober 2022. De definitieve selectie van 24 kunstwerken is vanaf maart 2023 een half jaar lang te zien in een groepstentoonstelling op Buitenplaats Doornburgh. Bij de tentoonstelling worden verdiepende activiteiten en een podcastserie aangeboden. Meer informatie over het project is beschikbaar via de speciale website www.exodus.nu.

Initiatiefnemers

Het Bijbels Museum organiseert reizende tentoonstellingen met in opdracht gemaakte kunst en bruiklenen rond Bijbelse thema’s en verhalen buiten de klassieke opzet van het museum. Vaak raken de tentoonstellingen ook andere religies of stromingen.

Buitenplaats Doornburgh is een voormalig klooster bij Utrecht. Na jarenlang bewoond te zijn geweest door de Kanunnikessen van het Heilig Graf, organiseert Stichting Buitenplaats Doornburgh sinds 2019 residenties, tentoonstellingen en lezingen op het snijvlak van kunst en wetenschap.

Stichting De Werkelijkheid, voor en door kunstenaars met een vluchtelingenachtergrond, en The Turn Club – een kunstenaarsnetwerk dat de samenleving via verbeelding, schoonheid en spel inspirerende vergezichten wil bieden – zijn partner in EXODUS.

De Open Call EXODUS is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van alle partners en de steun van het Mondriaan Fonds, de Vermeulen Brauckman Stichting, het Predikfonds, het Rita en Rudolf Boon-Schillingfonds en stichting Zabawas.

Met EXODUS willen de initiatiefnemers mensen in het hart raken, zachtmoedig confronteren, inspireren en bemoedigen. En laten zien welke belangrijke bijdrage kunst kan leveren aan een samenleving in tijden van spanning en verandering.


Meer nieuws