Bloemenlint langs het kanaal: nieuwe ronde, nieuwe kansen

Na alle commotie over het maaien door Rijkswaterstaat van het door vrijwilligers van de wijkcommissie aangelegde fleurige bloemenlint langs het Amsterdam-Rijnkanaal tussen de Driestroom en het bos van Over-Holland, heeft de Gemeente contact gezocht met Rijkswaterstaat.

Gebleken is dat bij RWS bekend is dat daar niet moet worden gemaaid, maar de maaier heeft zich vergist, waarvoor zij hun excuses hebben aangeboden.

Voor dit jaar heeft het geen zin meer, maar Rijkswaterstaat heeft toegezegd volgend jaar maart op hun kosten de strook opnieuw in te zaaien.