Bodemonderzoek in Horstermeerpolder en omgeving (Scheendijk)

Begin september voert waterschap Amstel, Gooi en Vecht samen met Waternet een bodemonderzoek uit in de Horstermeerpolder en omgeving. In Stichtse Vecht valt de omgeving van de Scheendijk daar ook onder. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een helikopter. Deze vliegt vrij laag over en veroorzaakt tijdelijk geluidsoverlast. Vooral paarden kunnen daar van schrikken.

In de polder Horstermeer is een deel van het grondwater brak. Brak water is zout water, maar niet zo zout als zeewater. Het zit tussen zoet en zout water in. In de lage polder komt dit grondwater als 'brakke kwel' in de sloten naar boven. Dit brakke water is niet goed voor planten en dieren. Zorgen voor goede waterkwaliteit is één van de kerntaken van Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Maar ook behoud van de natuur en biodiversiteit staat hoog op de agenda van het waterschap. Daarom onderzoeken we hoe we het brakke kwelwater kunnen oppompen voordat het in de sloten komt. We spoelen het brakke water nu weg met zoet water uit het Markermeer.  Door klimaatverandering wordt zoet water echter steeds schaarser. Daarom kijken we naar oplossingen om minder zoet water te gebruiken. En we onderzoeken hoe we van dit brakke water drinkwater kunnen maken.   

Productie van extra drinkwate op Loenderveen 

Waternet is een betrouwbare leverancier van drinkwater en ook in de toekomst willen we voldoende en gezond drinkwater kunnen blijven leveren. Het klimaat verandert en er zijn steeds vaker periodes van droogte. Ook groeit het aantal inwoners in ons gebied en daarom is het belangrijk dat we de productie van drinkwater de komende jaren kunnen uitbreiden. We onderzoeken nu of we van het brakke grondwater drinkwater kunnen maken. En we onderzoeken of we het water uit het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) kunnen gebruiken. Dit water moet meer gezuiverd worden, wat we kunnen doen door het in de diepe ondergrond te brengen (= grondpassage) en de bodem als natuurlijk zuiveringssysteem te gebruiken. Daarna zuiveren we het verder tot drinkwater op ons pompstation Weesperkarspel. De informatie van de bodemsamenstelling is nodig om te onderzoeken of een grondwaterpassage mogelijk is. Het onderzoek naar het leveren van meer drinkwater doen we in opdracht van de gemeente Amsterdam. 

Bodemonderzoek  

Het bodemonderzoek is een innovatieve methode waarbij we de bodemopbouw en de samenstelling van het grondwater tot een diepte van 150 meter in kaart brengen. Dit onderzoek levert precieze gegevens op over de verspreiding van zoet, brak en zout grondwater en de ligging van kleilagen. Hoe preciezer we weten waar het brakke water zit, hoe gerichter we het water kunnen onttrekken.   

Sky TEM

Het bedrijf SkyTEM voert het bodemonderzoek voor Waternet uit. SkyTEM zet hierbij een helikopter in die op een hoogte van 75 tot 100 meter vliegt. Onder de heli hangt een sensor met een diameter van 30 meter. Hiermee wordt een magnetisch veld opgewekt dat inzicht geeft in de verschillende aardlagen en in kaart brengt waar zoet en zout water stroomt. De helikopter maakt een groot aantal metingen per seconde. Deze metingen zijn vele malen nauwkeuriger en efficiënter dan wanneer je vanaf de grond meet. De helikopter vliegt in parallelle vluchtlijnen met onderlinge afstand van 50 tot 200 meter over het gebied.  We doen het onderzoek met respect voor de flora en fauna en houden rekening met het broedseizoen. De vlucht van de heli is real time te volgen via flightradar24

Veiligheid

Het onderzoek wordt veilig uitgevoerd. We vliegen niet over de bebouwde kom en ook niet recht boven andere woningen/bedrijven in de polder. De piloot zal een marge van ongeveer 100 meter rond bebouwing in de polder (bijvoorbeeld een boerderij) aanhouden. Een soortgelijk onderzoek is eerder veilig uitgevoerd op verschillende plekken in het land.    

Wat betekent dit voor u?

We zijn ons ervan bewust dat u overlast kunt ondervinden van dit bodemonderzoek. We informeren direct betrokkenen en maken afspraken om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Maneges en veehouders 
De helikopter vliegt relatief laag over de polder en veroorzaakt tijdelijk geluidsoverlast. Paarden kunnen schrikken van het geluid en wegrennen. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. De piloot let hierop en zal in zo'n geval inhouden of zelfs omvliegen. Wellicht is het verstandig om uw paarden tijdelijk op stal te laten. Wij kunnen echter pas een paar dagen van tevoren aangeven op welke dag we vliegen. Dit heeft te maken met weersomstandigheden. Zodra dit bekend is, laten we het u weten.  

Horeca – Jachthavens- Zeilverenigingen- Recreatieparken - campings - hengelsport 
De geluidsoverlast van de helikopter kan ook een onveilig gevoel bij bewoners en recreanten met zich meebrengen. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Wellicht kunt u uw gasten/huurders/leden hierover informeren. Wij kunnen echter pas een paar dagen van tevoren aangeven op welke dag we vliegen. Dit is namelijk afhankelijk van de weersomstandigheden. Zodra dit bekend is, laten we het u weten. 

Inspraak

Voor het vliegen is een vergunning nodig. U kunt hier bezwaar tegen maken door een zienswijze in te dienen. Meer informatie vindt u op www.overheid.nl. De periode van officiële inspraak duurt 6 weken vanaf de dag na datum publicatie. 

Bodemonderzoek in de Waterleidingduinen en gebied van PWN

Waternet voert in september 2022 ook een bodemonderzoek uit in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Hierin werkt Waternet samen met drinkwaterbedrijf PWN.  Lees meer over dit bodemonderzoek.

Tijdspad

Volgens de huidige planning vliegen we in de eerste twee weken van september a.s. De exacte startdatum is afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij storm gaat het vliegen sowieso niet door. Wij proberen u zo nauwkeurig mogelijk op de hoogte te houden over de vliegdata met o.a. updates op deze pagina.