Boeiende werkconferentie kerken Stichtse Vecht

Op zaterdagmorgen 20 november kwamen vertegenwoordigers van tal van kerkgemeenschappen uit Stichtse Vecht naar Loenen om daar deel te nemen aan de jaarlijkse werkconferentie. Het thema dit jaar was: kerk/diaconie en corona. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht - Kerst in Heilig Hart Kerk in Maarssen).

Er was een inspirerend programma samengesteld. Ds Peter Nagel uit Loenen verzorgde het openingsgebed, waarna Maarten Bootsma van de Historische Kring Loenen een korte presentatie hield over de vier Loenense kerkgebouwen. De eerste themalezing werd gehouden door wethouder Hetty Veneklaas. In haar bijdrage herinnerde de wethouder de aanwezigen aan eerdere kerkconferenties in Stichtse Vecht met nog steeds actuele thema’s als dementie en eenzaamheid. Ze meldde dat op korte termijn  de woonzorgvisie wordt gepresenteerd die zeker ook voor kerken en diaconieën zeer relevant is. Verder besprak de wethouder o.a. de lokale inclusieagenda, de samenwerking met TIMinclusio en beantwoordde zij vragen over de wijkteams. 

Esther Veenstra van Clothing4U (www.clothing4u.nu) gaf aansprekende voorbeelden hoe hun kledingpakketten (ong. 40 euro per pakket) elke keer weer hele families heel blij maken. Zij werkt samen met de stichting Leergeld in Stichtse Vecht en de kledingbank. In Stichtse Vecht werden ong 110 pakketten van de in totaal 3300 pakketten uitgedeeld. 

Marianne van Voorthuizen van Kwadraad (maatschappelijk werk) schetste de veranderingen die zich in haar organisatie voordoen. Kwadraad richt zich nu veel meer op preventie in het zgn ‘voorveld’ en minder op face-to-facecontacten.

Ds Henk Bouma van het Huis van Vrede uit Kanaleneiland verhaalde van ‘zijn’ diaconie die door middel van o.a. een moestuin en een naaiatelier daklozen, asielzoekers en ontheemde arbeidskrachten uit Oost-Europa enig perspectief probeert te bieden. Diaconie in optima forma: nl. dienen in de meest letterlijke betekenis. Per dag komen er zo’n 100/200 mensen in het kerkgebouw …  

Een inspirerend voorbeeld voor onze kerkgemeenschappen in Stichtse Vecht?

Ds Pieter Pronk sloot de werkconferentie af met een verwijzing naar zijn activiteiten in Amsterdam op het gebied van eenzaamheidsbestrijding: een zogenaamde eenzame bezocht hem, omdat hij Pieter zo eenzaam zag zitten wachten op eenzamen …

Tenslotte werd snel duidelijk dat de werkconferentie van de gezamenlijke kerken uit Stichtse Vecht volgend jaar in Maarssen wordt gehouden.