Bomenhub gaat weer van start

Vandaag was in park Vechtenstein te Maarssen de aftrap van het nieuwe oogstseizoen van de Bomenhub 2021-2022. Vorig jaar werden maar liefst 5.587 boventallige jonge bomen door vrijwilligers uitgeschept én uitgedeeld aan inwoners van Stichtse Vecht en omstreken. Dit jaar hoopt de initiatiefnemer plantenasiel Plant voor Plant uit te komen op 7.500 bomen. Het doel van dit initiatief: onnodige verspilling tegengaan en Stichtse Vecht vergroenen. (Foto: Jimme Bruining)

De jonge boompjes worden tijdelijk op soort in de Bomenhub bij MEC Maarssen of Moestuin de Haar opgeslagen. In maart als de boomsappen weer op gang komen, worden ze gratis uitgedeeld aan bijvoorbeeld particulieren, groene initiatieven, scholen en agrariërs die hun eigen tuin of terrein willen vergroenen. Margot Aler: “Zo dragen we bij aan CO2 reductie, een beter watermanagement, meer biodiversiteit en een groenere wereld.”

Lijkt het je wat om als vrijwilliger een dagdeel in de buitenlucht mee te helpen? Zie voor meer informatie, de geplande oogstdagen en hoe je aan te melden https://plantvoorplant.nl/oogstdagen/