Bouwteam Realisatie Skeelercentrum Stichtse Vecht geinstalleerd

De “Combinatie Handelsmaatschappij Spruijt Breukelen BV / Bouwbedrijf Van der Heijden” is uit 10 kandidaten gekozen om het Skeelercentrum Stichtse Vecht in Breukelen–Noord te mogen realiseren. Alle reden om daarop het glas te heffen en dat is vrijdag 17 september jl. dan ook gebeurd.

Overigens ligt er tussen partijen nog geen formele overeenkomst. Dat kan pas als alle procedures zijn doorlopen. En dat gaat, vanwege de gestelde eisen van de Gemeente Stichtse Vecht, zeker nog wel minimaal een half jaar duren. Daarnaast moeten ook de noodzakelijke fondsenwerfacties ervoor zorgen dat er voldoende financiële middelen zijn om definitief met de aanleg te kunnen starten. Met die fondsenwerfacties wordt binnenkort gestart als een globaal investeringsniveau bekend is.

Het is fijn te weten dat er nu een partij is die het centrum wil aanleggen. En ja, een baan is voor een skeelerclub nogal noodzakelijk. De keuze helpt ons ook om skeeleraars over de streep te trekken om zich aan te melden. Dat kan via www.skeelersv.nl.


Op de foto vlnr:
Jan Tilmans, projectleider; Harry Spruijt, directeur Handelsmaatschappij Spruijt; Jeroen van der Heijden, directeur Bouwbedrijf Van der Heijden; John van de Lusthof, projecleider HSB; Carel Leuftink, voorzitter Skeelerclub Stichtse Vecht en Jan Kerker (op persoonlijke titel).
Foto: Gerhard Hof