Breukelse protestbingo

Breukelse senioren werden dinsdag 16 augustus op een gratis bingo getrakteerd. Zij protesteerden hiermee tegen de plannen van de gemeente Stichtse Vecht om hun welzijnslocatie in Breukelen te sluiten. Voor ouderen is een plek om elkaar te ontmoeten heel belangrijk en de grote opkomst van ruim 50 personen maakte dat meer dan duidelijk.

De actie voor het behoud van een eigen locatie voor welzijnsactiviteiten voor de ouderen gaat nog door. De eerst volgende bijeenkomst wordt op maandag 29 augustus gehouden in de Vondel in Maarssen. Christa van Lienden (ook bekend van de handtekeningenactie) ondersteunt in samenwerking met de SP de actie Bingo. In de Vondel speelt het zelfde probleem,  ouderen hebben straks geen eigen locatie meer en moeten het zelf maar uitzoeken. Na het zomerreces wordt op 6 september een informatieve commissievergadering gehouden, waarin alles op tafel komt met alle mogelijkheden en oplossingen. Dit is toegezegd door wethouder Karin van Vliet in de raadsvergadering van 5 juli jl.