Breukelse brug open maar hoe zit het met de maatregelen om de drukte te reguleren?

Het was groot feest afgelopen zaterdag bij de opening van de brug over de Vecht in Breukelen. Het dorp is vanaf het Zandpad weer bereikbaar. Maar herkent u de beelden van een drukke Brugstraat nog uit het verleden? Hoe zou het met de maatregelen zijn om die drukte te reguleren?

Geïrriteerde weggebruikers door te smalle steeg

Shared Space als dé oplossing. Scheldpartijen en geïrriteerde weggebruikers. Jarenlang klagende bewoners. Een proef met betonnen roadblocks. Plaatsing van gemarkeerde paaltjes aan de brugzijde. Spiegels aan gevels om beter zicht te hebben op aankomend verkeer. De komst van een dynamisch verkeerslichtensysteem voor de Brugstraat - die overigens nooit gerealiseerd is - de inzet van verkeersregelaars op drukke zaterdagen in de zomer, en het ontbreken van een regierol? Allemaal maatregelen die het leed van een te smalle verkeersader moeten minimaliseren. Nu dat de Brugstraat vanuit beide zijdes weer toegankelijk is, is het wachten tot het moment dat op mooie drukke dagen de vlam in de te smalle Brugstraat weer in de pan slaat. 

Archieffoto's maatregelen Brugstraat

Proef niet geëvalueerd

Het was in 2018 dat een laatste proef werd gehouden met betonnen roadblocks en later met gemarkeerde paaltjes aan de brugzijde. Uit navraag bij de gemeente Stichtse Vecht blijkt dat drie jaar na dato nog geen evaluatie heeft plaatsgevonden: ‘We hebben de proef van 2018 nog niet kunnen evalueren. We pakken dat in de komende periode op en nemen dan ook de resultaten van de gesprekken met omwonenden mee in de evaluatie. Het op een vergelijkbare manier plaatsen van enorme betonblokken lijkt op voorhand niet een te prefereren optie.’ De gemeente heeft met diverse partijen afgestemd na opening van de brug weer in gesprek te gaan over mogelijke maatregelen: ‘Eventuele maatregelen in de Brugstraat hebben gevolgen voor de andere wegen. Afgelopen 3 maanden zijn gedurende 1 week verkeerstellingen gedaan op het Zandpad. Na de opening van de Vechtbrug worden er weer tellingen uitgevoerd. Deze inzichten worden meegenomen in het nemen van eventuele verkeersmaatregelen.’

Verkeersregelaars

Als tussentijdse oplossing werd door de gemeente op drukke zaterdagen rondom feestdagen en in de zomerperiode verkeersregelaars ingezet. Het is nog niet zeker of deze ‘standaard’ oplossing weer ingezet zal worden. Gemeente Stichtse Vecht: ‘De inzet van verkeersregelaars op mooie zomerdagen is onderwerp van gesprek.’

Zandpad als fietsstraat

Alom wordt verwacht dat de transformatie van het Zandpad naar een fietsstraat een positief effect zal hebben op de verkeerssituatie in en rond de Brugstraat. Achter de schermen wordt gewerkt aan de realisering ervan: ‘De nieuwe projectleider heeft een voorstel voor de aanpak en planning van het Zandpad gemaakt, die onlangs zijn geaccordeerd door de verantwoordelijk wethouder. De gemeenteraad wordt hierover in april geïnformeerd en dan zal ook de communicatie met bewoners en andere stakeholders hierover op touw worden gezet.’ Of de komst van de fietsstraat ook in financiële zin een haalbare kaart is, is nog niet duidelijk: ‘De Provincie Utrecht heeft voor de herinrichting van het Zandpad als fietsstraat een subsidiebedrag toegezegd. Of er voldoende financiële dekking is, moet blijken tijdens de verdere planuitwerking. Op basis van die uitgewerkte plannen wordt een kostenraming opgesteld.’