Buitenschaaktafels in Breukelen

Deze week is een buitenschaaktafel op de Kerkbrink en bij ’t Heycop geplaatst.

In mei van dit jaar peilde de Wijkcommissie Breukelen Noord via haar nieuwsbrief en Social Media of er in Breukelen animo was voor buitenschaaktafels en zo ja, op welke locatie. Er kwamen veel enthousiaste reacties binnen en als favoriete locaties kwamen de Kerkbrink en de jeu de boulebaan bij ’t Heycop naar voren. Er volgden gesprekken met de gemeente, de winkeliersvereniging en de marktmeester en deze week was het zover: er werd een buitenschaaktafel op de Kerkbrink en bij ’t Heycop geplaatst. Veel dank aan de gemeente in het algemeen en de gebiedsregisseur in het bijzonder.