Campagne Vrijwilligersprijs Stichtse Vecht 2021 van start

Vrijwilligerswerk wordt gewaardeerd. Ieder jaar organiseert de gemeente samen met de vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht de vrijwilligersprijs. Organisaties en individuen worden opgeroepen vrijwilligers aan te melden. Aanmelden kan uiterlijk voor 25 september. Om in aanmerking te komen voor de Vrijwilligersprijs moet de vrijwilliger (jong of oud) of de vrijwilligersgroep een bijzondere prestatie hebben geleverd of een lange staat van dienst hebben.

De Vrijwilligerscentrale heeft eerder organisaties gevraagd vrijwilligers en vrijwilligersgroepen aan te melden.  Vanaf maandag 30 augustus hangen er posters in de gemeente met de oproep om te nomineren voor de Vrijwilligersprijs.

Vrijwilligerswerk is zoveel waard!

• Wethouder Hetty Veneklaas (CDA)

Om in aanmerking te komen voor de Vrijwilligersprijs moet de vrijwilliger (jong of oud) of de vrijwilligersgroep een bijzondere prestatie hebben geleverd of een lange staat van dienst hebben. Hetty Veneklaas roept nadrukkelijk op om ook jonge mensen te nomineren: ”Uit landelijke cijfers blijkt dat de helft van de 15 tot 25 jarigen vrijwilligerswerk doet. Dat vind ik een geweldig aantal! Alleen noemen jonge mensen zichzelf vaak geen vrijwilliger. Als je als 16-jarige de F’jes traint, dan noem je jezelf trainer/coach, en komt het niet in je op dat je een vrijwilliger bent. Maar ook die komen in aanmerking voor deze prijs! Nomineren dus!”

Wethouder Veneklaas (CDA): 'Onze gemeente wordt gevormd door iedereen die er woont. Vooral ook door de mensen die het de normaalste zaak van de wereld vinden om een ander te helpen. Deze vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de sport- of muziekvereniging, ze collecteren voor een goed doel, doen boodschappen voor de buren, organiseren activiteiten in de buurt of op school, wandelen wekelijks met iemand die die niet meer zo goed ter been is. Er zijn zoveel verschillende voorbeelden. Verspreid over de twaalf kernen van Stichtse Vecht zijn veel inwoners op deze manier actief. Gewoon uit betrokkenheid en saamhorigheidsgevoel. Zij leveren ieder op hun eigen manier een onmisbare bijdrage aan onze samenleving en aan de leefbaarheid in de wijken”.