ChristenUnie-SGP en CDA willen constructief gesprek over stikstofbeleid

De fracties van ChristenUnie-SGP en CDA Stichtse Vecht zijn bezorgd over de mogelijk grote gevolgen van de uitvoering van de aangekondigde stikstofmaatregelen. Hoewel nog niet bekend is hoe de Provincie Utrecht de beoogde doelstelling van de stikstofreductie wil behalen, is er grote onrust ontstaan over de toekomst van de boeren in onze gemeente, de leefbaarheid op het platteland, de voedselvoorziening en de belangrijke rol van de agrarische sector in de Nederlandse economie.  

ChristenUnie-SGP en het CDA realiseren zich dat er maatregelen genomen moeten worden, maar dringen ook aan op een duidelijk toekomstperspectief voor de boeren en daarmee voor het gehele platteland.  

De partijen maken zich daarom sterk om de verbinding te leggen tussen lokaal en provinciaal. Zij geloven in het belang van het voeren van een eerlijk en constructief gesprek tussen alle belanghebbenden om samen tot een werkbare en reële oplossing te komen. ChristenUnie-SGP en het CDA beraden zich op het organiseren van een bijeenkomst in Stichtse Vecht kort na de zomervakantie.

Wij nodigen u nu alvast uit om uw visie te delen, vragen te stellen en uw zorgen te uiten. Mail uw vragen of suggesties naar reactie@stichtsevecht.christenunie-sgp.nl en/of cda@cdastichtsevecht.nl en er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.