Coalitie wil aanpak Hazeslinger

Coalitie wil aanpak Hazeslinger

Tijdens de raadsvergadering van 11 mei zal de gemeenteraad zich buigen over het raadsvoorstel van het college van B&W om de gemeentelijke taken te prioriteren. Het college van B&W stelt voor de resterende periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 de focus te richten op de lokale herstelagenda naar aanleiding van de Covid-19 crisis.

Door middel van een motie bij dit onderwerp pleit de coalitie (VVD, Lokaal Liberaal, CDA en de PvdA) voor het aanpakken van de Hazeslinger. Het voormalige project van de ALDI werd door de raad eerder afgekeurd waardoor ook het opknappen van de Hazeslinger op de lange baan werd geschoven. De coalitie wil dat dit project door de gemeente wordt opgepakt. 

De partijen VVD, Lokaal Liberaal, CDA en de PvdA willen dat het project Hazeslinger de prioriteit krijgt die het verdient en dat de gemeente zo snel als mogelijk de benodigde (extra) capaciteit organiseert en inzet op het project. De partijen willen dat het project op de lijst van lopende ruimtelijke projecten kan worden opgenomen waardoor samen met initiatiefnemers een voortvarend vervolg aan de doorstart van plannen kan worden gegeven.