College betreurt prijsstijging zwembadkaartje Safari

Uit de antwoorden van door Pvda, GroenLinks en SP gestelde vragen over de tariefstijging van het zwembadkaartje Safari geeft het college aan de stijging te betreuren. Het college heeft wel bewerkstelligd dat verhoging van het verenigingstarief voor zaalhuur en zwemlessen pas per 1 januari 2023 ingaat. 

Stijging prijzen

Betreuren of niet; de prijs voor het zwembadkaartje in Safari is per 1 september jongstleden met 7,5 % verhoogd vanwege moeizame jaren door corona en stijgende kosten. Het was voor de PvdA, GroenLinks en de SP aanleiding om politieke vragen te stellen aan het college van B&W. De partijen wilden daden van het college. Gemeente Stichtse Vecht: 'Het college betreurt de prijsstijging. Reden van Sportfondsen om de prijzen te verhogen, is dat de energieprijzen flink zijn gestegen. Sportfondsen mag als onafhankelijke marktpartij de prijs van zwemkaarten verhogen. Zij zijn niet verplicht een prijswijziging met ons te bespreken.

U-Pas

In de Rondom de Raad Podcast van RTV Stichtse Vecht gaf wethouder van Vliet in september aan te kijken naar mogelijkheden: 'Ik ben aan het nadenken hoe we toch tegemoet kunnen komen aan de mensen die het wat moeilijker hebben. We gaan uitzoeken wat de mogelijkheden zijn,' gaf ze destijds aan in de podcast. Die mogelijkheden komen er volgens de antwoorden dit jaar niet. Wel wordt gekeken of het jaarlijkse budget voor de U-pas vanaf de zomer van 2023 nog toereikend is: 'De U-pas kan nog steeds ingezet worden om te sporten en te bewegen. De U-pas is een gratis pas voor inwoners van Stichtse Vecht met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum inkomen. Op elke U-pas staat een persoonlijk tegoed, de hoogte van dat tegoed verschilt per leeftijdsgroep. De houders van een U-pas kunnen deze pas ook inzetten voor een meer-banenkaart bij zwembad Safari of ’t Kikkerfort. Het tegoed van de U-pas kan tussentijds niet worden aangepast. Het contract loopt van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023. Het college gaat in de loop van 2023 bekijken of het bedrag op de U-pas nog toereikend is.'

Prijzen verenigingsleven

Naast individuele inwoners maken ook verenigingen gebruik van het Safari gebouw. Uit de antwoorden van het college van B&W blijkt dat gebruikers dit jaar al eerder werden geconfronteerd met een prijsstijging en dat dat contractueel maar 1x per jaar mag: 'Het college heeft wel bewerkstelligd dat verhoging van het verenigingstarief voor zaalhuur en zwemlessen pas per 1 januari 2023 ingaat. Er was in 2022 al een prijsverhoging doorgevoerd en een tweede verhoging in hetzelfde jaar is niet toegestaan,' aldus het college van B&W in antwoorden op door PvdA, GroenLinks en de SP ingediende vragen.