College van B&W stemt in met woondeal van minister de Jonge

Het college heeft op 7 maart ingestemd met de Woondeal U10 2023-2030. Deze woondeal is een vervolg op de Woondeal U10 2019 en is gebaseerd op de Nationale Bouw- en Woonagenda en de onderliggende 6 programma’s:Woningbouw, Betaalbaarheid, Een thuis voor iedereen, Wonen met zorg, Leefbaarheid en veiligheid, Verduurzaming.

Het Rijk, provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van ruim 83.500 nieuwe woningen in de periode 2022-2030. Hiervoor zijn woondeals opgesteld voor de regio’s U10 (samenwerking van 16 Utrechtse gemeenten) en Amersfoort. Deze woondeals bevatten afspraken over waar deze woningen moeten komen, het soort woningen en het segment waar deze woningen in vallen. Op landelijk niveau gaat het om 900.000 nieuwe woningen. 

Gemeente Stichtse Vecht: 'Stichtse Vecht heeft zich in de woondeal verbonden aan de bouw van 3323 woningen tot 2030, waarvan 1619 woningen in het betaalbare segment zitten. Dat is een realistische afspraak aangezien onze huidige plancapaciteit tot 2030 op 3732 zit.'

Deelname aan de woondeal is een voorwaarde voor een aanvraag in het kader van de woningbouwimpuls. Stichtse Vecht heeft het voornemen om voor het Ruimtekwartier een aanvraag te doen voor de 5e tranche van de woningbouwimpuls. Gemeente Stichtse Vecht: 'De afspraken zijn wederkerig, dat wil zeggen, vanuit de regiogemeenten wordt commitment gegeven op de te behalen doelstellingen en vanuit het Rijk wordt commitment gegeven op het realiseren van de benodigde (financiële en juridische) randvoorwaarden. Dit is van belang voor de versnelling van de woningbouw.'

Een aantal ambities in de woondeal, zoals 2/3 betaalbaarheid, 40% van de nieuwbouw in het middensegment en 30% sociale huur in de gehele woningvoorraad, zijn nog niet in overeenstemming met de woonvisie van de gemeente:  'Stichtse Vecht is bezig om een nieuwe woonvisie op te stellen, daarbij kan het e.e.a. alsnog in overeenstemming gebracht worden met elkaar. Maar het is uiteindelijk aan de gemeenteraad of deze ambities ook (volledig) overgenomen worden.' Op maandag 13 maart wordt de Woondeal U10 bestuurlijk ondertekend door alle partijen. Namens het ministerie van BZK zal Minister De Jonge tekenen. Namens Stichtse Vecht zal wethouder van Liempdt tekenen.


Meer nieuws