College wil 1,4 miljoen per jaar extra voor versterking interne organisatie woningbouwplannen

De gemeente vindt het bouwen van nieuwe woningen zeer belangrijk. Daarom stelt het college van B&W voor aan de raad om 1,4 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen. Zo kan de organisatie nieuwe medewerkers aantrekken en extra kennis inhuren. Op dit moment lopen woningbouwplannen namelijk vertraging op.

Nodig om organisatie te versterken

Door de grote druk op de woningmarkt zijn woningen voor starters en mensen met een modaal inkomen onbetaalbaar. Ook is er een lange wachtlijst voor sociale woningen. De gemeente wil tot 2030 4500 woningen realiseren om zo de druk op de woningmarkt te verlichten. Daarvoor is het nodig om de projectorganisatie te versterken. Hierdoor kan efficiënter en professioneler worden gewerkt aan de verschillende woningbouwprojecten.

Ruimtekwartier grootste project

De extra capaciteit is nodig voor de eigen woningbouwprojecten (zoals Zuilense Vecht en Zogwetering in Maarssen), maar ook voor het mogelijk maken van woningbouwplannen van ontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Een goed voorbeeld hiervan is Ruimtekwartier in Maarssenbroek. Dat is ook het grootste woningbouwproject voor de komende jaren. Het gaat daar zowel om de verbouw van kantoren tot woningen als om nieuwbouw, samen goed voor zo’n 2.500 woningen.

Gemeente heeft woondeal getekend

De extra inzet is ook nodig om regionale afspraken waar te maken. Wethouder Frank van Liempdt heeft 13 maart namens gemeente Stichtse Vecht de woondeal ondertekend. De Rijksoverheid, provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van ruim 83.500 nieuwe woningen in de periode 2022-2030. Stichtse Vecht heeft zich in de woondeal verbonden aan de bouw van 3323 woningen tot 2030, waarvan 1619 woningen in het betaalbare segment zitten.


Meer nieuws