Commissie in teken van Zuilense Vecht, de plassenschappen en het recreatieschap

Op dinsdag 31 mei vergadert de commissie Fysiek domein over het warmteplan voor Sportpark Zuilense Vecht, de plassenschappen en het recreatieschap.

Op de agenda

·         Ontwerp-kadernota 2023 Plassenschap Loosdrecht en Omstreken

·         Voorgenomen begrotingswijziging Plassenschap Loosdrecht en Omstreken

·         Wijziging gemeenschappelijke regeling Plassenschap Loosdrecht en Omstreken

·         Ontwerp uitgangspunten begroting 2023 Recreatieschap Stichtse Groenlanden

·         Warmteplan Sportpark Zuilense Vecht

·         Ter kennis name: 

o    Ontwerp paraplubestemmingsplan Stichtse Vecht

o    Ontwerpbestemmingsplan Griendweg 1, Tienhoven

o    Ontwerpbestemmingsplan herontwikkeling 75 appartementen Bisonspoor 332, Maarssenbroek

Warmteplan Sportpark Zuilense Vecht

In het projectgebied Zuilense Vecht werken de gemeenten Stichtse Vecht en Utrecht samen aan de bouw van een toegankelijk sportief en groen park met ruimte voor ontspanning, sporten, wonen én een nieuwe onderwijsvoorziening. Om de gebouwen van warmte te voorzien moet er een warmtenet worden aangelegd. Voor alle nieuwbouw geldt dat dit duurzaam moet gebeuren. In het warmteplan worden de duurzaamheidsvoorwaarden van het systeem vastgelegd. De commissie bespreekt de plannen die hiervoor zijn gemaakt: Er wordt voorgesteld om de nieuwbouw van warmte en koude te voorzien met een: 'collectief laagtemperatuur warmtesysteem' dat bestaat uit een systeem van duurzame energiebronnen:

1.     een installatie om warmte uit oppervlaktewater te onttrekken

2.     in combinatie met een grote Warmte en Koude Opslag

Dit warmtesysteem zal door de beide gemeenten gezamenlijk worden aanbesteed aan een warmtebedrijf dat de bronnen en het netwerk ontwerpt, financiert, realiseert en exploiteert. De clubgebouwen krijgen een eigen warmtevoorziening. 

Op 21 april 2022 heeft de gemeente Utrecht in de commissie Energie(transitie), Duurzaamheid en Wonen over de plannen vergaderd.

Spreekrecht 

3 inwoners hebben zich aangemeld voor het spreekrecht. Zij spreken in over:

1.     Warmteplan Sportpark Zuilense Vecht;

2.     de financiële onderbouwing van de plannen op het terrein bekend staande als Zogwetering;

3.     over vervangen gemeentelijk riool Straatweg 139-165 in Breukelen.

Agenda, locatie, tijden en livestream

31 mei 2022, 19:30 uur. Klik op de link voor de agenda en de bijbehorende stukken.

Publiek en pers is van harte welkom op de publieke tribune. Locatie: het Koetshuis -  Boom & Bosch, Markt 12, 3621 AB Breukelen. De vergadering is ook te volgen via de livestream.


Meer nieuws