Commissie over Kaderbrief 2023, voortgang doorontwikkeling organisatie en motie overdag vergaderen

Op dinsdag 21 juni bespreken de politieke partijen onder andere de Kaderbrief 2023 met daarin de plannen van het nieuwe college en de voortgang van de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Op de agenda

·         Kaderbrief 2023

·         Voortgang doorontwikkeling organisatie

·         Motie PVV: Overdag vergaderen

Kaderbrief 2023

Ieder jaar stelt de gemeente een kadernota op. Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen ligt er een coalitieakkoord en komt er dit jaar geen kadernota maar is aanvullend een kaderbrief aangeboden. In de Kaderbrief 2023 staan de belangrijkste uitgangspunten die nodig zijn om aan het einde van het jaar de begroting voor 2023 te maken.

In de kaderbrief staat dat de eerste drie jaar positief zijn. Het jaar 2026 is met € 3,4 miljoen aanzienlijk negatief en wordt ook wel ‘het ravijnjaar’ genoemd. Dit komt doordat de kabinetsplannen reiken tot en met 2025. Er is landelijk eind april een onafhankelijk procesbegeleider aangesteld, die de opties op een rij gaat zetten voor een stabiele financiering van decentrale overheden vanaf 2026.

Voortgang doorontwikkeling organisatie

Op verzoek van de raad wordt de commissie periodiek bijgepraat over de stand van zaken in de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Motie PVV- Overdag vergaderen

De fractie van de PVV heeft in de raad van 17 mei en 7 juni een motie ingediend. Met deze motie wil de partij dat de gemeenteraadsvergadering voortaan overdag gaan plaatsvinden. 

Kijk live mee!

Wees welkom op de publieke tribune. De vergadering is ook online te volgen via de livestream op onze website. Hier staat u ook agenda en de bijbehorende stukken.

Locatie: Raadzaal, Koetshuis, Boom & Bosch, Markt 12, 3621 AB Breukelen

Aanvang: 19:30 uur


Meer nieuws