Coronafonds voor organisaties, verenigingen en ondernemers

Om de negatieve effecten van de rijksmaatregelen tegen corona te verzachten, kunnen maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers in Stichtse Vecht met terugwerkende kracht een beroep doen op de zogenaamde corona-risicoreserve van de gemeente. Er moet daarvoor wel een relatie met de gemeente zijn. 

Compensatie voor maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers

Maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers komen in aanmerking voor compensatie indien sprake is van een relatie met de gemeente op basis van eigenaarsrol, subsidies of gemeentelijke belasting (precario, leges). Denk bijvoorbeeld aan pachters of huurders van gemeentelijk vastgoed.

Verzoek indienen voor de corona-risicoreserve

Maatschappelijke organisaties, verenigingen en ondernemers die een beroep willen doen op deze corona-risicoreserve kunnen hiervoor een verzoek doen. Het financiële nadeel of de meerkosten moeten aantoonbaar verband houden met COVID-19.

Ook wordt meegewogen of de relatie de mogelijkheid heeft beroep te doen op andere bestaande regelingen (bijvoorbeeld de NOW). Inkomensverlies en/of omzetderving bij commerciële organisaties of activiteiten worden niet gecompenseerd.