D66: 'Gratis identiteitsbewijs of paspoort bij geslachtsverandering'

Tijdens de commissie sociaal domein van 21 maart aanstaande staat de motie ‘Vergoeden wijzigen geslachtsregistratie’ op de politieke agenda. 

De fractie van D66 wil het in Stichtse Vecht mogelijk maken dat een nieuw identiteitsbewijs en / of paspoort gratis kan worden aangevraagd als er sprake is van geslachtsverandering. Ook wil de partij dat de administratieve kosten die samenhangen met het verkrijgen van een deskundigenverklaring en een deskundigenbeoordeling worden vergoed indien de aanvrager dit wenst. Om dit te realiseren dient de partij een motie in die 21 maart wordt besproken met de andere politieke partijen in de raad van Stichtse Vecht.

Volgens de partij zijn er in Stichtse Vecht jaarlijks naar schatting ongeveer 2-3 inwoners die een geslachtswijziging aanvragen. De motie wordt eerst in de commissie van 21 maart besproken waarna besluitvorming op een later moment zal plaatsvinden in de raad van Stichtse Vecht.