D66 wil snelheid in project fietsstraat

Het duurt nog tot 2026 voordat de realisering van de fietsstraat aan het Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis is gerealiseerd. Volgens D66 duurt dat allemaal te lang. De partij pleit voor tweedeling van de werkzaamheden zodat de fietsstraat eerder gerealiseerd kan worden. 

Mark Tasche (raadslid D66) heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W. Tasche in de inleiding bij de ingediende vragen: ‘U stelt dat een bredere aanpak nodig is om de fietsstraat ook landschappelijk in te passen met aandacht voor cultuurhistorische en maatschappelijke kwaliteiten. Wat ons betreft een goed aanpak zeker als de inwoners hier goed bij worden betrokken. Maar onze vraag is of het mogelijk is te kiezen voor zowel de snelste wijze als ook de bredere aanpak.’

Tasche vervolgt: ‘Voorzie het Zandpad nu direct van rood asfalt, verander de status van de weg, plaats borden en belijning die bij een inrichting ‘auto te gast’ horen. Bovendien kun je dan ook nog veel beter de tijdelijke voorgestelde maatregelen toepassen en testen of deze werken.’

Volgens D66 is er parallel dan tijd voor het opstellen en uitvoeren van het masterplan, dat door de ervaringen met de snelle wijze er alleen maar beter op kan worden.