Dag van het rode potlood; Stichtse Vecht gaat naar de stembus

Vandaag 15 maart kan je in Stichtse Vecht op 34 stembureaus terecht om  je stem uit te brengen. Vanaf 7:30 uur tot en met 21:00 uur kun je je stem uitbrengen voor de Provinciale Staten van Utrecht en/of voor één van de waterschappen: waterschap Amstel, Gooi en Vecht of Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.

Elke stem telt in Stichtse Vecht

Onder de noemer 'Elke stem telt in Stichtse Vecht', riep burgemeester Ap Reinders de afgelopen weken via een videoboodschap inwoners op te gaan stemmen.

Provinciale Staten

De Provinciale Staten vertegenwoordigen alle inwoners van de provincie. De provincie neemt besluiten over onderwerpen zoals: energie, mobiliteit, ruimte en wonen. Een bijzondere taak van de Provinciale Statenleden is het kiezen van de Eerste Kamerleden. Kijk voor meer informatie op kiesjouwutrecht.nl.

Waterschappen

Het waterschap zorgt voor waterbeheer: veilige dijken en voldoende, schoon (oppervlakte)water. In Stichtse Vecht zijn er 2 waterschappen: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Op je stempas staat voor welk waterschap je kunt stemmen.


Meer nieuws