Daverend succes 'Nieuw Talent Orkest Stichtse Vecht'

In februari van dit jaar is Orkest SDG Tienhoven gestart met het Nieuw talent Orkest Stichtse Vecht. Een project om volwassenen kennis te laten maken met muziek. Zondag 14 mei, na 10 lessen gaf dit Nieuw Talent Orkest al haar eerste concert in De Ark te Maarssenbroek. De kerk was geheel gevuld en het publiek was zeer enthousiast om dit Nieuw Talent Orkest te bewonderen en te beluisteren.

Het Nieuw Talent Orkest van bijna 50 muzikanten speelde met zeer veel enthousiasme en wist het publiek te boeien. Het Talent Orkest werd ondersteund door enkele muzikanten van het Orkest SDG zelf. Het geheel stond onder de zeer enthousiaste leiding van dirigente Maud Lavrijsen.

Maud Lavrijsen was ook de dirigente die de 10 repetities heeft geleid en door haar enthousiasme de “Nieuwe” muzikanten wist te boeien bij het ontdekken van het plezier om samen muziek te maken! Dat was het uitgangspunt bij de start van dit bijzondere project. Niemand zowel van de “Muzikanten ”als het publiek in de zaal had verwacht dat er na 10 lessen al zo’n leuk concert gegeven kon worden waar het enthousiasme van afstraalde. De Wethouder van Cultuur van de gemeente Stichtse Vecht, Arjan Wisseborn, was ook aanwezig en hij sprak de muzikanten en het publiek toe. Hij was verbaasd en verwonderd dat er na zo’n korte tijd al zo’n leuk concert gegeven kon worden. Hij sprak de waardering uit naar iedereen van het Orkest maar ook naar de organisatie door Orkest SDG. De inzet van Orkest SDG Tienhoven geeft een nieuwe impuls aan cultuur in de gemeente en dankzij veel vrijwilligers kon dit Nieuw Talent Orkest een succes worden.

Slechts enkele leden van dit toch wel bijzondere orkest hebben ooit eerder een blaas- of slagwerkinstrument bespeeld. Maar het merendeel van de nieuwe muzikanten hadden voorafgaand aan de start nog nooit een instrument bespeeld en konden geen noten lezen, maar zij deelden met elkaar één doel: Graag willen ontdekken wat ‘met elkaar muziek maken’ inhoudt. Dit was hun grote kans! De opzet van Het Nieuw Talent Orkest is heel laagdrempelig. Iedereen kan meedoen. En dat bleek ook wel de prestatie van de muzikanten tijdens het concert.

Tot de vakantie gaan de repetities van het Talent Orkest nog door op zondagmiddag. Na de zomervakantie gaat dit Talent Orkest Stichtse Vecht door als een onderdeel van Orkest SDG Tienhoven met een eigen repetitieavond op de dinsdag. Ook wordt er dan gestart met de muzieklessen voor de muziekkanten. Dit wordt wekelijks afgewisseld met de repetitieavonden. Zo kan dit talent uitgroeien tot een volwaardig orkest. Inmiddels hebben al 33 muzikanten van dit orkest aangegeven dat zij door willen gaan en lid worden van Orkest SDG. Het succes wordt dus vervolgd!

Dit is ook gelijk een oproep aan mensen die al een muziek instrument kunnen bespelen maar juist het samenspelen nog missen of de mensen die ooit een instrument gespeeld hebben en misschien toch de draad weer willen oppakken… Dit kan dus bij het Talent Orkest Stichtse Vecht van SDG. De drempel is laag en de begeleiding is zeer breed. Mocht u interesse hebben stuur dan een email naar nieuwtalent@sdgtienhoven.nl


Meer nieuws