De actie kerstbomen ophalen door kinderen komt weer terug (maar pas in 2025)

De gemeenteraad van Stichtse Vecht heeft positief gereageerd op het initiatief van het CDA om de actie 'kerstbomen ophalen door kinderen ' in ere te herstellen. Echter nog niet bij de komende feestdagen. De actie wordt voor de Kerst van 2024 opgestart. Kinderen kunnen dan in 2025 meedoen aan de actie. 

De motie werd ingediend op initiatief van het CDA.  De motie werd mede ingediend door de ChristenUnie/SGP, Het Vechtse Verbond, BVNL, Lokaal Liberaal en Samen Stichtse Vecht. Vanwege de 'hoge' kosten van de actie (extra kosten in rekening gebracht door de inzamelaar naast de regulier afvalronde - prijzen voor verloting - extra personeel voor bemensing containers - transport en dergelijke) willen de indieners de gemeente meer tijd geven om de actie voor rond de feestdagen in 2024 te organiseren. Gemeente Stichtse Vecht in een ambtelijke reactie op de plannen: 'Op dit moment kan niet de haalbaarheid worden ingeschat om deze aanvullende kerstbomenactie voor kinderen mogelijk te maken voor de komende kerstperiode. Voor de komende jaren vanaf 2024-2025 lijkt dit probleem zich niet voor te doen omdat hiervoor een langere voorbereidingstijd is.'