[Update] De Vondel wordt dorpshuis en Willem van Hoornhof een wijkcentrum

Er was de afgelopen periode veel gedoe rondom de ouderenlocaties in met name Maarssen en Breukelen. Voor de gemeente reden om een aanvullend onderzoek te laten uitvoeren. Dit heeft mede geresulteerd in een besluit; de ontmoetingsplekken blijven open en de Vondel wordt het dorpshuis van Maarssen-Dorp. Hiervoor worden nieuwe bestuursleden gezocht. De ‘Willem van Hoornhof’ wordt een wijkcentrum en de Driestroom in Breukelen maakt plannen om een huiskamer te worden voor de buurt. Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

‘De Vondel’ wordt dorpshuis voor heel Maarssen-dorp

Gemeente Stichtse Vecht: 'We willen dat iedereen de mogelijkheid heeft om elkaar te ontmoeten. Van jong tot oud. Elkaar ontmoeten is goed voor de sociale samenhang. Daarom wil de gemeente een dorpshuis maken van De Vondel. Er komen diverse activiteiten zoals op het gebied van sport, cultuur en gezondheid.'  De nog op te richten stichting van het nieuwe dorpshuis wordt de mogelijkheid geboden om jaarlijks een subsidie aan te vragen van €15.000. 

Bestuur voor het dorpshuis

Elk dorpshuis heeft een bestuur. Voor Maarssen-dorp zijn er betrokken inwoners die samen een werkgroep hebben gevormd: de Werkgroep Dorpshuis Maarssen. Zij zijn op zoek naar bestuursleden. Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Peter van den Brink van de Werkgroep via pj.vandenbrink@casema.nl.

Ontmoeten in Breukelen

In Breukelen kunnen inwoners elkaar ontmoeten in ‘De Driestroom’. Daar zijn de recreatieve activiteiten voor ouderen. Gemeente Stichtse Vecht: 'De Driestroom maakt plannen om een huiskamer te worden voor de buurt.' Rond de zomer 2022 waren de verschillende activiteiten van ’t Trefpunt al verplaatst naar andere locaties. De recreatieve activiteiten van ’t Trefpunt zijn verplaatst naar (naastgelegen) het restaurant de Driestroom. De beweegactiviteiten (koersbal, ouderengym) zijn verplaatst naar ’t Kikkerfort. 

Ontmoeten in Maarssenbroek

De ‘Willem van Hoornhof’ wordt een wijkcentrum. Gemeente Stichtse Vecht: 'Een grote groep actieve gebruikers richt een bestuur op en gaat bedenken welke activiteiten er komen.'  De nog op te richten stichting van het nieuwe wijkcentrum wordt de mogelijkheid geboden om jaarlijks een subsidie aan te vragen van €10.000. 

Zelfbeheer door inwoners

Gemeente Stichtse Vecht is blij met de ontwikkelingen: 'Mensen blijven steeds langer zelfstandig wonen. Daarnaast hebben we de komende jaren te maken met grote vergrijzing. Zoals ook benoemd in de woonzorgvisie is het hiervoor belangrijk dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dit draagt onder andere bij aan het bevorderen van de sociale cohesie. Door op deze drie locaties een ontmoetingsplek te behouden, zijn we beter voorbereid op de opgaves die op ons afkomen. '

MoMenz (het voormalige Welzijn Stichtse Vecht) gaat het proces ondersteunen om zelfbeheer door inwoners te realiseren. Een volledig bestuur is wel een vereiste om succesvol te kunnen opereren. Met betrekking tot de Vondel laat de gemeente weten: 'Momenz moet op 1 juli 2023 de Vondel verlaten. Het is een strakke planning dat voor die tijd de dorpshuisconstructie geregeld moet zijn. Wanneer er nog geen bestuur is voor zelfbeheer, komt de Vondel tijdelijk leeg te staan.'


Meer nieuws