De wereld van de kartonnen bouwplaat

In Museum Vredegoed is tot eind augustus de expositie over de Wereld van de Modelbouwplaat te zien. Bent u bekend met deze wereld, dan weet u misschien wat u kunt verwachten, maar u zult zeker verrast worden! Kent u deze wereld nog niet, dan zult u helemaal verbaasd staan over de gedetailleerdheid, de gevarieerdheid, en zeker ook het kunstzinnige van de creaties die op de Piet Bakkerzaal staan en hangen!

De bouwplaat heeft een lange geschiedenis!
- Al in de 15e en 16e eeuw werden op papier figuren gedrukt, die uitgesneden konden worden. Zij waren te koop op jaarmarkten en bij kerkelijke feesten met doel een geestelijke of politieke boodschap over te brengen.
- De eerste echte bouwplaten ontstonden in de 17e en 18e eeuw in Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk. Omstreeks 1860 verschenen de eerste bouwplaten zoals wij die sindsdien kennen.  
- In het midden van de 19e eeuw ontstonden de complexere bouwplaten in Duitsland en Frankrijk. Als gevolg van de industriële revolutie (eind 18e eeuw) kwam er ook interesse voor bouwplaten van auto’s, treinen, trams, schepen, en later ook van vliegtuigen.
- Rond 1900 kwam de bouwplaat in opmars, in Nederland bleef dit uit tot na de Tweede Wereldoorlog.

Iemand die nog meer kan vertellen over de ins en outs van de kartonnen modelbouwplaat is Jan van den Bor, één van de zeven exposanten in Vredegoed en modelbouwer van het eerste uur. Hij is zaterdag 24 juli aanwezig, om uw vragen te beantwoorden en zijn enthousiasme voor de modelbouwplaat op u over te brengen.

Streekmuseum Vredegoed
Heuvellaan 7
3612 BA Tienhoven/Oud-Maarsseveen
Open op woensdagen, zaterdagen en zondagen van 13.00-17.00 uur
Entree museum plus expositie: € 4,-- p.p. kinderen 7 t/m 12 jaar € 3,--
www.vredegoed.nl            info@vredegoed.nl