Definitief exit voor 'Midzomerbijeenkomsten' gemeente

Van 2016 tot 2019 werd jaarlijks door de gemeente de 'Midzomerbijeenkomst georganiseerd'. Het was hét alternatief voor de nieuwjaarsreceptie. De gemeente heeft ervoor gekozen deze jaarlijkse bijeenkomst niet meer te organiseren en gaat kijken naar een andere invulling. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Gemeente Stichtse Vecht: 'De doelstelling van deze bijeenkomst is ontmoeting en verbinding in de gemeente tussen verschillende doelgroepen; gemeentebestuur, jongeren, ouderen, ondernemers, bedrijfsleven, vrijwilligers etc. Helaas is de ervaring van de achterliggende jaren dat de Midzomerbijeenkomst onvoldoende voldoet aan deze doelstelling. Het organiseren van deze bijeenkomst vraagt bovendien niet alleen een financiële investering, maar ook een groot aantal uren van medewerkers. Tegen deze achtergrond is het noodzakelijk om te kijken naar een andere invulling. Dit jaar zal er daarom geen Midzomerbijeenkomst worden georganiseerd. We kijken graag naar een andere, passende invulling om zo wel de beoogde doelstelling te realiseren.'


Meer nieuws