Derde verlenging sluiting chaletwoning in Tienhoven

Zondag 3 juli heeft de burgemeester naar aanleiding van een explosie bij een chaletwoning in Tienhoven de woning gesloten voor de duur van 10 dagen. De sluiting werd 2 keer met 10 dagen verlengd en wordt nu voor een derde keer verlengd. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

Op vrijdag 8 juli heeft de burgemeester besloten om voor een periode van 3 maanden cameratoezicht toe te passen op de openbare plaats voor het betreffende chalet. Samen met politie en Openbaar Ministerie wordt voortdurend gekeken naar passende veiligheidsmaatregelen.

Verlenging sluiting chaletwoning

Uit informatie van de politie blijkt dat er nog steeds sprake is van mogelijke dreiging van verstoring van de openbare orde. Om de openbare orde en veiligheid van omwonenden zo goed mogelijk te kunnen handhaven, heeft de burgemeester besloten de sluiting van de chaletwoning vanaf maandag 1 augustus met nog eens 30 dagen te verlengen.

Mogelijk verlengen of opheffen van sluiting

In overleg met politie en Openbaar Ministerie wordt voortdurend gekeken naar de relevantie en noodzaak van de inzet van woningsluiting. Verlenging van de sluiting is mogelijk en het eerder opheffen van de sluiting ook, als daar aanleiding toe is.

Tips of vragen

  • Heb je informatie over de eerdere explosie? Neem dan contact op met de politie, via 0900-8844. Doe je dit liever anoniem? Dit kan via Meld Misdaad Anoniem (0800 7000).
  • Heb je vragen over de woningsluiting of de flexibele camera in Tienhoven, bel ons dan via 14 036 of stuur een mail naar veiligheid@stichtsevecht.nl.