Dertig procent inwoners 65+ hebben een verhoogd valrisico

In het landelijke coalitieakkoord krijgen gemeenten de taak om valpreventie aan te bieden aan hun inwoners van 65 jaar en ouder. In de miljoenennota wordt voorzien dat voor het uitvoeren van deze taak de gemeenten substantiële financiële middelen krijgen om hier een centrale rol in te spelen. VeiligheidNL heeft een interactieve landkaart ontwikkeld waarin gemeenten in één oogopslag kunnen zien welke opgave zij hebben in het verminderen van het aantal valongevallen. Op de kaart wordt het aantal inwoners met een geschat verhoogd valrisico, de kosten die hiermee gemoeid zijn en prognoses over 5 en 10 jaar per gemeente weergegeven.

Als we in die kaart inzoomen op Stichtse Vecht blijkt dat het geschatte percentage inwoners 65 jaar en ouder met verhoogd valrisico: 30% betitelt wordt. In de komende jaren loopt dat op:

2020

Geschat aantal inwoners 65 jaar en ouder met verhoogd valrisico: 4.030

Geschatte totale zorgkosten door vallen 65 jaar en ouder: 4,3 miljoen

2025

Prognose aantal inwoners 65 jaar en ouder met verhoogd valrisico: 4.480 

Prognose totale zorgkosten door vallen 65 jaar en ouder: € 5,2 miljoen

2035

Prognose aantal inwoners 65 jaar en ouder met verhoogd valrisico: 5.080

Prognose totale zorgkosten door vallen 65 jaar en ouder: € 7,8 miljoen 

Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport: “Valpreventie is erg belangrijk want met elke val die we voorkomen zorgen we ervoor dat ouderen langer fit en zelfstandig blijven, zowel in de thuissituatie als in verpleeg- en verzorgingshuizen. Ik realiseer mij dat gemeenten echt een uitdaging hebben om gericht met valpreventie aan de slag te gaan. Met partijen uit zowel het sociaal als zorgdomein. Gelukkig zijn er al veel gemeenten die het goede voorbeeld geven en hun ervaringen delen, maak daar vooral gebruik van!” 

De jaarlijkse Valpreventieweek

In de week van 3 tot en met 9 oktober 2022 organiseert VeiligheidNL de jaarlijkse Valpreventieweek. Tijdens deze week is het ook Nationale Ouderendag. Er wordt tijdens de Valpreventieweek samen met diverse partners extra landelijke aandacht voor valrisico en -preventie. Om professionals te ondersteunen bij het voeren van gesprekken over valpreventie heeft VeiligheidNL een e-learning ontwikkeld waarin op een interactieve manier de weerstanden en motieven van ouderen aan bod komen. Zo zorgen professionals ervoor dat ouderen écht gemotiveerd zijn om met de adviezen aan de slag te gaan. 


Meer nieuws